نوشتن ویرگول در زبان انگلیسی

 

آموزش استفاده ویرگول رایتینگ انگلیسی

بیایید درباره استفاده و نوشتن ویرگول در زبان انگلیسی کمی صحبت کنیم. در زبان فارسی ما به طور دقیق استاندارد و نحوه استفاده از ویرگول را در نظر نیمگیریم و بیشتر از این مشخصه مهم به طور سلیقه ای استفاده می کنیم. اما در زبان انگلیسی مسئله پیچیده میشود و به طور کل میتوان گفت فقط با استفاده درست از ویرگول میتوان یک جمله یا پاراگراف سالم را تنظیم کرد. نوشتن فعل و انفعالات در زبان انگلیسی متناسب با ویرگولها انتخاب میشوند. به طور مثال اگر بگویید که من به آنجا رفتم و آن کار را انجام دادم، با یک and کارتان راه می افتد. این در حالی است که اگر یک مورد دیگر به این جمله اضافه شود، جمله میتواند کاملا تغییر شکل دهد، کما این که شما باید جمله را تغییر دهید تا بتوانید همه اطلاعات را عنوان کنید. به مثال زیر دقت کنید:

I went over to my mother's home and had lunch over there, but my brother did not come that time.

I went over to my mother's home and had lunch, as my brother did not come that time.

My brother did not come over to my mom's that time, but I had lunch, when I went over to her home the last time.

تاثیر کلیدی ویرگول در نوشتن متون :

همانطور که در مثالهای بالا مشخص است، در زبان انگلیسی میتوان از طریق ویرگول جملات متفاوتی را آفرید. اگر کتابهای کارشناسی علوم انسانی را که به زبان انگلیسی نوشته میشوند مرور کنید جملات بسیار دقیق که بسیار طولانی هم هستند را پیدا خواهید کرد. در زبان انگلیسی این که نوشتن جملات تا 3 الی 4 خط به طول انجامند یک امر غیر معقولی نیست. این به آن دلیل است که چنین جملاتی تنها با استفاده از ویرگول میتوانند ادامه پیدا کنند.

به طور مثال در زبان انگلیسی جملات، چه کامل و چه ناکامل، با نوشتن و کمک از ویرگول به یکدیگر وصل میشوند، زیرا اگر جملات درست در کنار یکدیگر قرار گیرند، فضای کمتر، کلمات ارتباطی کمتر و موضوعات بیشتری را در درون خود جای خواهند داد. مانند همین جمله قبلی که پیوستش جمله ای است که دارید آن را می خوانید. این گونه جملات معمولا از دو طرفند برخوردار میشوند. به علاوه بر استفاده از جملات متفاوت که در کنار هم قرار میگیرند، ویرگولها برای مکث در جمله و تفکیک اطلاعات هم به کار میروند. این نحوه استفاده را در نوشتار فارسی بیشتر میتوان یافت، چرا که تفکیک اطلاعات برای خواندن راحت جملات ضروری است.

نکات گرامری ویرگول در زبان انگلیسی :

1. از ویرگول قبل از هرگونه پیوستگی مانند and, but, for, or, nor, so, yet استفاده کنید.

.We talked to our teacher, but he did not like what we said

2. بعد از نوشتن هر واژه وابسته یا dependent clause از ویرگول در جملات زبان انگلی استفاده کنید.

.When we talked to the teacher, we noticed he is not listening

3. از ویرگول برای به هم زدن ترکیب یک جمله و جابجایی واژه های کلیدی استفاده کنید.

While talking to the teacher, a classmate, who was taller, interrupted us

4. در فهرست کردن باید از ویرگول استفاده شود.

.On our way back from school we saw a bird, two dogs, a cat, and three kittens

5. بعد از قیدهای مقدماتی از ویرگول استفاده شود.

.In the end, we reached home

6. در زمان هایی که نقل قول میکنید هم باید از ویرگول استفاده کنید.

"At home my mother said, "you need to do your homework.

7. برای جداسازی نقاط متفاوت یک آدرس از ویرگول استفاده کنید.

.My friend's address is at 5th street, Norway Ave., Chicago

8. در یادداشت تقویم هم باید از ویرگول استفاده کرد.

.Tuesday, April 4, 2013 is an important date for me

9. اگر کلمه اول جمله ارتباطی با بقیه جمله ایجاد نمیکند پس از آن از ویرگول استفاده کنید.

.No, there is no way I am going to do my homework right now

10. پس از ذکر نام و یا مشخصات اشخاص از ویرگول استفاده کنید و بعد به جمله سازی خود ادامه دهید.

.Ali, I need to talk to you as soon as possible

11. از ویرگول در میان دو صفت که یک اسم را توصیف میکنند استفاده کنید 

.I saw a really big, angry man on my way home

12. برای جبران یک نفی در یک جمله از ویرگول استفاده کنید. 

بند

.I was sure he was a man, not a woman, when was walking home