انواع نوشته در انگلیسی

انواع نوشته در انگلیسی

در زبان انگلیسی متون و نوشته ها انواع متفاوتی از نظر معنی،مفهوم،منظور، نگارش و قواعد دارند.ما هم برای نوشتن متون خود باید با در نظر گرفتن اهداف،ساختار و ویژگی های زبانی نوشته هامون رو بنویسیم.

انواع نوشته رسمی و غیر رسمی در انگلیسی :

زمانی که بخواهید نوشتن انواع متون را در زبان انگلیسی شروع کنید، دو مدل نوشته دارید. نوشتن به صورت فرمال Formal یا رسمی و نوشته به صورت Informal یا غیر رسمی می باشد.بر اساس این فرم نوشتار به دو مثال زیر توجه کنید

Example 1:This is to inform you that your book has been rejected by our publishing company as it was not up to the required standard. In case you would like us to reconsider it ,. we would suggest that you go over it and make some necessary changes

Example 2: you know that book I wrote? Well, the publishing company rejected it. They thought it was awful. But hey, I did the best I could, and I think it was great.. I’m not gonna redo it the way they said I should

تفاوت در بین دو نوشته انگلیسی کاملاً مشهود است. نوشته مثال اول به صورت رسمی است. و نوشته مثال دوم به صورت غیر رسمی است. اما چه چیزی انواع آنها را به رسمی و غیر رسمی تقسیم میکند؟

از انواع استایل نوشتن انگلیسی به این موضوع می توان پی برد. یا با استفاده از کلماتی که در نوشته از آنها استفاده کردیم نشان دادیم که چه چیزی را میخواهیم بیان کنیم. موقعیت های متفاوت را ایجاد میکند. نوع نگارش ما زمانی که برای یک دوست صمیمی میخواهیم بنویسیم تا زمانی که برای یک مدیر مینویسیم تفاوت دارد. تن، نوع واژگان و نحوه بیان، همه و همه در نوع نوشتار ما تأثیر دارد. و تفاوت بین نوشتار رسمی و غیر رسمی را مشخص میکند.

Term paper (رساله کوتاه):

مقاله کوتاه یا همان Term paper به مقالات پژوهشی در انگلیسی گفته می شود. آنها در مورد یک موضوع خاص نوشته می شوند. در حقیقت Term paper ها انواع موضوعاتی است که توسط اساتید از دانش آموزان یا دانشجوها خواسته میشود. در این نوع مقالات به موضوعی پرداخته میشود که استاد آن را تعیین کرده است. پس این نوع نوشته ها موضوعاتی تخصصی دارند. و فرد باید از دانش کامل در زمینه موضوع مورد بحث خود برخوردار باشد.

Essay(مقاله):

مقاله یا Essay نوشته ایست که در آن فرد نقطه نظرات خود را با اطلاعات کمی ارائه می کند. مقالات طولانی تر هستند. از نظر نگارش انگلیسی در بعضی از موارد از Short term ها ساده تر هستند چون نیاز به درک کامل موضوع نیست. مهارت مقاله نویسی به دانش آموزان کمک می کند که در نوشتن مهارت پیدا کنند تا بتوانند افکار خود را در یک شیوه منطقی ارائه کنند. مقالات انواع گوناگونی دارند. از جمله مقاله علمی، فلسفی و روایتی. در کالج ها و محیط های آکادمیک، مقالات از نوع آکادمیک هستند. و بیشتر دارای موضوعی از پیش تعیین شده اند و ادبیات خاص خود را دارند.

مقالات عموماً نیمه ساختار یافته اند. منطقی و بر مبنای ایده هستند. روایت یکسانی را توصیف می کنند. شامل Bullet point نیستند. به ندرت شمال جدول و نمودار می شوند. در حقیقت در مورد نتیجه گیری در مورد یک سوال ارائه می شوند.

Report Writing (گزارش نویسی):

Report Writing  نیز یکی از انواع گزارش در انگلیسی است که مجموعه ای از اقدامات را توصیف می کند، و هرگونه نتیجه را در پاسخ به آن تحلیل می کند. در تعریف مختصر، در واقع همان چیزی است که من انجام دادم و به آن معنی بخشیدم. از این دست نوشته ها می توان به پایان نامه ها یا نوشته های پروژه ها اشاره کرد. گزارشات اغلب ساختار رسمی دارند. آموزنده هستند و بر مبنای واقعیت نوشته می شوند. بر اساس یک هدف خاص نوشته شده اند. دارای یک سبک مناسب هستند. از Bullet point در نوشتار آنها استفاده شده است. دارای جداول و نمودار هایی هستند. داراری پیشنهادهایی هستند.

Narrative writing (نوشتن روایت):

انواع نوشته در انگلیسی

story

Narrative writing در انگلیسی به معنای نوشتن یک روایت است. برای نوشتن یک مقاله از انواع روایتگر شما باید داستانی( معمولا داستانی که برای شما اتفاق افتاده است) را به نحوی نوشته و بیان کنید که مخاطب از آن درس بگیرد و یا نسبت به آن بینش پیدا کند. کلمه Narrative با کلمه داستان مرتبط است که این داستان می تواند تخیلی و یا واقعی باشد. بعضی اوقات روایتگر وجود دارد که یک شخصیت و یا مجموعه ای از شخصیتهایی است که داستان را نقل می کنند. شما همیشه در حال روایت داستان زندگی خود هستید، برای مثال اتفاقی در کلاس درس می افتد سپس به اتاق ناهار مدرسه می روید و اتفاقات را برای دیگران روایت می کنید.

1) اگر از شما خواسته شده که این نوع انشا را بنویسید، داستان و یا لحظه ای را توصیف کنید که برای شما ارزش زیادی دارد و اگر آن را به طور هیجان انگیزی تعریف کنید در نمره شما تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

2) مطمئن شوید که داستان شما حاوی نکته ای باشد و بیان کنید که از این تجربه در زندگیتان چه درسی گرفته اید.

Motivation letter (انگیزه نامه):

امروزه اگربرای دانشگاههای خارج ازکشوربخواهید برای برنامه ی فوق لیسانس اقدام کنید حتما ازشما نامه ای به انگلیسی خواهند خواست تا در آن ازخودتان نوشته و خودتون را معرفی کنید .این نامه (نامه ی انگیزشی) Motivation letter نام دارد وشما باید درنوشتن آن بسیارهوشمندانه رفتارکنید.قبل از شروع به نگارش این نامه ابتدا انواع اطلاعات لازم را در مورد محل موردنظرتان کسب کنید. موقعیت آن , شرایط لازم برای ورود و این که ازکاندیداهای خود چه توقعاتی دارند. با کسب اطلاعات دراین موارد میتوانید تصمیم گیری بهتری کنید که چگونه نامه ی خود را بنویسید.

سعی کنید درنامه نگاری خود ازگرامرصحیح, ونگارش درست استفاده کنید. این نامه نشانگرهوش و معلومات شما به زبان انگلیسی ست , پس سعی کنید حتی المقدور کمترین اشتباه را داشته باشید.