دستور زبان کاربردی حرف اضافه در زبان انگلیسی

 دستور زبان کاربردی حرف اضافه

حرف اضافه كلماتی كوتاه در قواعد زبان هستند (on ، in ، for) که معمولاً در مقابل اسم ها قرار مي گيرند (گاهی هم در مقابل فعل ها).حتی زبان آموزان پیشرفته زبان انگلیسی ، دستور زبان و کاربرد حروف اضافه را دشوار می دانند ، زیرا ترجمه یک به یک آنها معمولاً امکان پذیر نیست و کاربردی ندارد. یک حرف اضافه در زبان مادری شما بسته به وضعیت ممکن است چندین ترجمه داشته باشد.از این رو برای شما زبان آموزان عزیز درسنامه‌ای بسیار کاربردی قرار می دهیم تا گرامر این مبحث پرکاربرد انگلیسی را بخوبی درک کنید.

کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی می تونم بگم که هیچ قاعده ای در مورد استفاده از این که کدام حرف اضافه در کجا قرار می گیرد وجود ندارد. تنها راه یادگیری قواعد دستور زبان و کاربرد حروف اضافه جستجوی آنها در فرهنگ لغت ، مطالعه زیاد ادبیات انگلیسی و آموزش عبارات مفید و پرکاربرد به صورت تک تک است.

نقش کلیدی حرف اضافه

  • حرف اضافه نشان دهنده روابط بین کلمات دیگر در یک جمله است.
  • بسیاری از عبارات اضافه به شما می گویند چیزی کجاست یا چه وقتی اتفاق افتاده است.
  • اکثر حروف اضافه چندین تعریف دارند ، بنابراین معنی در متن های مختلف کمی تغییر می کند.
  • لزوماٌ پایان دادن به یک جمله با حرف اضافه خطای گرامری نیست

حروف اضافه به ما می گویند که چیزی با چیز دیگری در ارتباط است. وقتی لیوان نزدیک ما می شوند ، خوب است که این حروف ویژه را داشته باشیم تا بگوییم آن لیوان کجاست. آیا آن پشت ماست یا در مقابل ما؟ آیا آن پس از سه ثانیه یا نیمه شب می‌رسد؟

انواع حرف اضافه در زبان

حروف اضافه بیانگر جهت ، زمان ، مکان و روابط مکانی و همچنین انواع انتزاعی روابط است.

جهت : Look to the left and you’ll see our destination.

زمان : We’ve been working since this morning.

مکان : We saw a movie at the theater.

ارتباط مکانی : The dog hid under the table.

متأسفانه ، هیچ فرمول ثابتی در دستور زبان برای اینکه چه حرف اضافه ای را با چه کلماتی در چه جایی استفاده کنید وجود ندارد. بهترین روش برای یادگیری حروف اضافه و اینکه کدام کلمات در کجای جمله بیاید خواندن و دیدن مثال های آنهاست . می توانید بخوانید و توجه داشته باشید که کدام ترکیب درست به نظر می رسد. در اینجا چند نمونه از رایج ترین حروف اضافه کاربرد ها و مثال های آنها را در جملات قرار داده ایم.

معنیحرف اضافهمعنیحرف اضافه
بالا(ی)Aboveقبل ازBefore
در مقابلAgainstبعد ازAfter
(در) کنار، پیشBesideپشت، پشت سر، در پشتBehind
پایینDownبه غیر از، به جزBesides
به جزExceptدر، در طولDuring
ازFromبرایFor
دور از (محلی)، مرخصیOffقبل ازIn
روبروی، مقابلOppositeرویOn
بیرون، خارجOutsideبیرونOut
به، تا، تا این کهToتا، تا اینکهTill
زیرUnderبه سوی، نسبت بهToward
تا، تا اینکهUntilدر زیر، زیرUnderneath
باWithاز طریقVia
بدونWithoutدر، درونWithin

انواع حرف اضافه در زبان

حروف اضافه در زمان ها

در جدول زیر حروف اضافه مخصوص مشخص کردن زمان ها را یادمیگیریم:

حروف اضافه در زمان ها

کاربرد حروف اضافه برای مکان ها

کاربرد حروف اضافه برای مکان ها
کاربرد حروف اضافه برای مکان ها 2

پایان جملات با prepositions

ادعای مبنی بر اینکه پایان دادن یک جمله با یک حرف اضافه اشتباه است ، کاملاً رد شده است. این موضوع صحیح نیست و هرگز هم صادق نبود. زبان آموزانی که همیشه اصرار دارند که یک preposition نمی تواند یک جمله را پایان دهد ، اغلب با جملات خود را به نوعی غیر طبیعی به پایان می رسانند.به این مثال ها توجه کنید:

There’s no one else to hide behind . (گرامر صحیح و طبیعی)
There’s no one else behind whom to hide. (گرامر صحیح ولی غیر طبیعی)
Where did you come from ? (گرامر صحیح و طبیعی)
From where did you come? (گرامر صحیح ولی غیر طبیعی)

کاربرد حرف اضافه ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه ملکی در زبان انگلیسی یا همان Possessive Caseاضافه ملکی در فارسی و کاربرد همان کسره است. این کسره به آخر اسم اول اضافه می شود، و با این علامت مالکیت شیئ یا فردی را نسبت به انسان و یا شیئ دیگری نشان می دهد. برای مثال:

گلِ زیبا – دوستِ مهربانBeautiful flower – kind friend

در زبان فارسی اولین اسم را مضاف و اسم دوم را مضاف الیه گویند. علامت کسره باید همیشه زیر مضاف قرار بگیرد. نکته اول: برای نشان دادن مالکیت شیئ نسبت به شی دیگر به جای کسره از حرف اضافه Of استفاده می شود. برای مثال:

The roof of the house.

پشتبام منزل

نکته دوم: گاهی اوقات به جای به کار بردن حرف اضافه Of میتوانیم دو اسم در طرفین آنرا جا به جا کنیم. برای مثال:

The Window of the house is made of iron.

پپنجره خانه از آهن ساخته شده است.

The house window is yellow.

پنجره خانه زرد است.

نکته سوم:در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت شی نسبت به انسان و یا فرد نسبت به فرد دیگر از حرف S مالکیت یا ‘S استفاده می شود. فقط باید بدانید که کاربرد آن در مورد اسامی جمع آپوستروف را در بالا و سمت راست S جمع قرار می دهیم و بعد از S دیگری اضافه نمیگردد. برای مثال:

Peter’s pen.کتاب های پسرها.

برای نام فروشگاه ها و مغازه ها و بعضی اماکن از ‘s یعد از اسم فرد استفاده می گردد. برای مثال:

Baker = baker’s = bakery = نانوایی Greengrocer = Greengrocer’s = سبزی فروشی

تفاوت حرف اضافه at و in در خصوص مکان

ممکن است که در موقع مکالمه زبان انگلیسی شک کرده باشید که کدام حرف اضافه صحیح است و چه تفاوتی دارند. خوب است بدانید که کاربرد in زمانی است که به یک قسمت خاصی از ساختمان اشاره می کنیم ولی از at موقعی استفاده می کنیم که به یک ساختمان به طور کلی اشاره می کنیم و کمی نامشخص است. برای مثال:

Where are you?

I’m in the office.

در اتاقم که در اداره هست هستم.

I’m at the office.

دراداره هستم. مشخص نیست در کدام قسمت اداره

همچنین برخی اصطلاحات تنها با یک حرف اضافه می آیند. برای مثال اصطلاحات زیر تنها با حرف اضافه in می آیند:

In the morning, In the afternoon, In the evening

Example: I go to work in the morning.

I saw one of my best teachers in the evening.

نکته:

در صورتی که قبل از حروف اضافه زمانی on ، in ، at ، صفت next یا last بیاید، حرف اضافه بکار نمی رود ولی اگر صفت را بعد از زمان به کار بریم، حرف اضافه "را" استفاده می شود. برای مثال:

I met him last Friday.

On next Friday

prepositions در نوشتار رسمی

البته گفته می شود ، گاهی اوقات بهتر است که حروف اضافه یک جمله را به خصوص در زمان نوشتار رسمی یا خیلی جدی به اوایل جمله منتقل کنیم. اما اگر حرف اضافه را تغییر دادید ، به یاد داشته باشید که آن را از انتها حذف کنید.


This is something we must meditate on .درست

This is something on which we must meditate.درست

This is something on which we must meditate on .غلط

اشتباهات رایج

یکی از رایج ترین اشتباهات ، اضافه کردن غیر ضروری حروف اضافه در پایان یک سوال است. به اشتباه زیر توجه کنید:

Where is your brother at ?

اگرچه این موضوع در برخی از لهجه های انگلیسی رایج است ، اما نوشتن آن را یک خطا قلمداد می کنند. می توانید با یک حذف ساده مشکل را برطرف کنید.

Where is your brother?

اگر مطمئن نیستید که از کدام حروف اضافه استفاده کنید، گاهی اوقات فقط کافیه از شر آنها خلاص شوید. در واقع همیشه باید از استفاده حرف اضافه غیر ضروری خودداری کنید. بنابراین استفاده بیش از حد حروف اضافه بسیار می تواند نشانه ای از نوشتن سخاوتمندانه باشد. خلاص شدن از عبارات اضافه ، شما را وادار به اصولی تر کردن جمله و همچنین نتیجه کوتاهتر ، مستقیم تر و درک آسانتر برای جمله می‌کند.