یک داستان و کاربرد ماضی های نقلی و بعید در انگلیسی

ماضی بعید

در زبان انگلیسی دو زمان "ماضی نقلی present perfect" با " ماضی بعید past perfect" گاهی اشتباهی استفاده می شوند. برای همین منظور داستان کوتاه زیر را بخوانید تا تفاوت بین این دو زمان و کاربرد ماضی نقلی و بعید را بیشتر متوجه شوید.

"وقتی برای اولین بار به کشور اسپانیا اومدم برام خیلی سخت بود چون مهاجرت رو قبلش تجربه نکرده بودم ولی شنیده بودم که برای تحصیل کشوره خوبیه. اولش برام سخت بود اما به تدریج عادت کردم. الان تقریبا دو ساله که اینجام و از موقعی که اومدم مشغول تحصیل بودم. دانشگاهم جای خوبیه و قبلا همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم. برای همین تصمیم گرفته ام که پس از تمام شدن درسم همینجا بمونم تا شاید کاری پیدا کنم. مهاجرت به اینجا بهترین کاری بوده است که انجام داده ام."

“when I first came to Spain it was very hard for me because I hadn’t experienced immigration before but I had heard that it was a good country to study. At first, it was hard but little by little I got used to it. I have been here for nearly two years and I have been studying since I got to the country. My university is good and I hadn’t experienced anything like this before. That’s why I have decided to stay here after I finish my studies to find a job. Coming here has been the best thing that I have done so far.”

همانطور که میبینید داستان کلا در زمان گذشته نوشته شده است اما بعضی از افعال قبل تر از زمان گذشته اتفاق افتاده اند و آن زمانی ست که ما از زمان ماضی بعید استفاده می کنیم.

افعال بعید درداستان عبارتند از:

Hadn’t experienced

Had heard

افعال ماضی نقلی درداستان عبارتند از:

Have been

Have decided

Has been

Have done

مروری کوتاه به ساختار ماضی نقلی و ماضی بعید:

درماضی نقلی که کاری ازقبل انجام شده و نتیجه اش تا زمان حال کشیده شده است از have/has استفاده میکنیم بعلاوه ی قسمت سوم فعل.

مثال:

تا جایی که یادم میاد اونجا بوده ام.

.I have been there since I can remember

از امروز صبح رفته خرید.

.She has gone shopping since this morning

درماضی بعید که دو کار درگذشته انجام گرفته اند و یکی پیش ازدیگری انجام گرفته است از این زمان استفاده می شود و دراین زمان نیز از had بعلاوه ی قسمت سوم فعل استفاده می کنیم.

مثال:

وقتی رسیدم خونه همسرم شامشو خورده بود.

.When I got home my husband had eaten his dinner

وقتی رسیدیم به ایستگاه اتوبوس رفته بود.

.When we go to the station the bus had left

نکته کلیدی برای تشخیص ماضی نقلی از ماضی بعید در انگلیسی

نکته اصلی برای تشخیص این دو زمان از یکدیگر فعل have/has در present perfect و had در زمان past perfect است. اگر میخواهید این دو زمان را با فارسی تطبیق دهید کلمه "است" برای ماضی نقلی و "بود" را در انتهای افعال در نظر بگیرد مثلا

او به خرید رفته است
he has gone shopping

او به خرید رفته بود
he had gone shopping

امیدوارم که محتوای این مقاله برای فهمیدن کاربرد ماضی نقلی و بعید برای شما مفید بوده باشد.

User avatar
یاور اسلام

خیلی خوب و زیبا بود، اگه میشه متن های ایرانی-اسلامی هم بگذارید


User avatar
Admin

در سایت ثبت نام کنید


User avatar
فاطمه سلیمانی

بسیارجالب


User avatar
Admin

سپاس