آموزش صفت در انگلیسی ، چگونه ویژگی های اشیاء را بیان کنیم

آموزش صفت در انگلیسی ، چگونه ویژگی های اشیاء را بیان کنیم

خوب حالا که نوبت به صفت رسیده و میخواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم اجازه بدهید ابتدا مختصرا معنی و کاربرد صفات در زبان را بررسی کنیم.سپس به سراغ آموزش صفت در انگلیسی میرویم.

صفات برای توصیف ویژگی های یک شی یا فرد کاربرد دارند. یعنی زمانی که بخواهیم درباره یک شی بیشتر اطلاعت بدهیم و آن را به شکل بهتری به تصور بکشیم صفات کاربرد دارند. به این مثال دقت کنید. اون انسان زیبایی است. در واقع داریم درباره انسان صحبت میکنیم ولی با جزئیات بیشتر که یعنی همان زیبایی.

میتوان صفات را مقایسه کرد که این دقیقا کاربرد صفات تفضیلی است. برای مقایسه یک ویژگی در دو موضوع متفاوت کاربرد دارند. به طور مثال : کشور آمریکا از انگلستان وسیع تر است. میبینید که با کلمه کلیدی "تر" وسعت کشور آمریکا را بیشتر نشان دادیم یا آن را تفضیل کردیم.

انواع صفت در انگلیسی

صفات انواع مختلفی دارند که در این قسمت به آن ها میپردازیم و برای هر کدام مثال هایی میزنیم.

صفات ملکی (Possessive Adjectives) در انگلیسی

صفات ملکی برای بیان ویژگی مالکیتی یک شی کاربرد دارند. یعنی آن شی متعلق به چه کسی است. برای بین صفت ملکی از دو روش میتوان استفاده کرد.

 • استفاده از 's بعد از نام فرد
 • استفاده از صفات ملکی که شامل : My , Your , Her , His , Its , Our , Their

به مثال های زیر توجه کنید.

Jane's books
کتاب های جین

American's soldiers
سرباز های آمریکا

Sam and I's homework
تکالیف من و سم

میبینید که میتوان برای دو اسم هم از این قانون استفاده کرد حتی برای اسامی جمع یا اسم هایی که به یک گروه اشاره میکنند مانند " Family's Property "یعنی "دارایی خانواده".

نکته : درباره صفات مالکیت و ضمایر ملکی یک تفاوت وجود دارد. صفت قبل از اسم می آید ولی ضمیر جانشین اسم میشود. البته برای مطالعه بیشتر این تفاوت به صفحه تفاوت صفت ملکی با ضمیر ملکی مراجعه کنید

تعریف صفات فاعلی و کاربرد آن در انگلیسی

صفات فاعلی برای نشان دادن این است که آن چیز باعث ایجاد یک ویژگی در شما میشود. مثلا: حیرت انگیز ( Amazing ) ، سرگرم کننده(entertaining) یا جالب (interesting). فرمول ساخت این صفات بسیار ساده است. به آخر فعل ing اضافه کنید. یعنی مثلا فعل entertain که تبدیل به entertaining میشود.

به مثال های پایین توجه کنید.
Interesting topic : موضوع جالب یا موضوع جذاب

changing factor : عامل تغییر

Entertaining program : برنامه سرگرم کننده

Amazing art work : کار هنری شگفت انگیز

صفات مفعولی در انگلیسی و نحوه ساخت آن

وقتی که صفت مفعولی برای شی وجود دارد یعنی آن ویژگی بر آن شی اتفاق افتاده است یا به عبارت دیگر آن ویژگی مفعول یک عامل است. برای ساخت آن باید قسمت سوم فعل را به کار برد. میدانید که در افعال با قاعده با اضافه کردن ed در انتهای فعل قسمت سوم آن فعل به دست می آید. برای افعال بی قاعده هم نیاز به حفظ شدن دارند.

به مثال های پایین توجه کنید.
anxious people : افراد مشتاق
conscious government : دولت آگاه
changed situation : موقعیت تغییر کرده

توجه داشته باشید که دو مثال اول از نوع بی قاعده هستند.

صفت های مقایسه ای در انگلیسی ، چگونه دو شی را مقایسه کنیم

صفت های مقایسه ای در انگلیسی به دو بخش برتر و برترین تقسیم میشوند.

نحوه بیان صفت برتر در زبان انگلیسی

در زبان مادری خودمان وقتی میخواهیم مقایسه بین دو شی ، فرد یا گروه انجام بدهیم از کلمه "تر" استفاده میکنیم. مثلا: این توپ از توپ دوم بزرگ تر است.

در انگلیسی برای انجام این مقایسه از دو روس میتوان استفاده کرد که شامل :

 • اضافه کردن er به آخر صفت برای صفات یک بخشی
 • اضافه کردن more قبل از صفت در صفات دو بخشی یا بیشتر

به مثال های زیر توجه کنید :
this restaurant is closer than yesterday one
این رستوران از رستوران دیروزی نزدیک تر است.

my food is more delicious than yours
غذای من از غذای تو لذیذتر است.

نحوه بیان صفت برترین در زبان انگلیسی

زمانی که مقایسه بین چند شی افتاق می افتد و میخواهیم برترین شی را انتخاب کنیم از باید از صفت برترین استفاده کنیم.

در فارسی برای انجام این کار از کلمه "ترین" استفاده میکنیم. مثلا : این دیوار بلند ترین دیوار این شهر است.

در انگلیسی برای ساخت صفات برترین قبل از صفت از the استفاده میکنیم و باید از دو روش زیر برای ساخت صفت برترین استفاده شود.

 • اضافه کردن est به آخر صفت برای صفات یک بخشی
 • اضافه کردن most قبل از صفت در صفات دو بخشی یا بیشتر

به مثال های زیر توجه کنید.

this restaurant is the closest restaurant in this area
این رستوران نزدیک ترین رستوران در این اطراف است.

this animal is the most dangerous animal in the jungle
این حیوان خطرناک ترین حیوان در جنگل است

ترتیب صفات در انگلیسی به چه گونه است ؟

خوب حالا که آموزش صفت در انگلیسی دارد به اتنها میرسد آخرین نکته لازم رو بهتون میگم. وقتی بخواهیم از چند صفت پشت هم استفاده کنیم ترتیب صفات به نحوه زیر است.

 • تعداد یا شماره
 • کیفیت
 • اندازه
 • سن
 • شکل
 • رنگ
 • ملیت
 • اسم یا جنس

به مثال زیر توجه کنید.

the three beautiful little old green frogs
سه قورباغه زیبا و کوچک پیر سبز

چگونگی تبدیل اسم به صفت در انگلیسی

اینم از آخرین مطلب از مقاله آموزش صفت در انگلیسی. در این قسمت یادمیگیرد چگونه از یک اسم صفت بسازید و برای تعریف کلمه مورد نظرتون از اون استفاده کنید.

برای ساخت صفت از روی اسم میتوان گفت دو مدل وجود دارد. بی قاعده و قاعده دار.

تبدیل اسم به صهفت به صورت بی قاعده از هیچ اصول و قالبی استفاده نمیکنه. به طور مثلا کلمه Hot موقع تبدیل به صفت به heat تغییر میکند و کلمه high به height

برای تبدیل های قاعده دار هم یکی از پسوند های زیر را به آخر اسم اضافه میکنیم.

ful و y در انتهای اسم پر کاربرد ترین پسوند ها هستند. به مثال های زیر دقت کنید.

color
colorful

cloud
cloudy

need
needy

از دیگر پسوند ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

able,en,ed,ous,ly,..

 • able : مانند capable به معنا توانا. به این جمله دقت کنید. i am capable to handle the job
 • en :مانند boughten یعنی خریداری شده. یک صفت مفعولی است که از فعل buy مشتق شده است.
 • ed : مانند interested یعنی جلب شده ، جذب شده. مثل بالا یک صفت مفعولی است.
 • ous : مانند nutritious یعنی مغذی. به این جمله دقت کنید. it is a nutritious food ای غذای مغذی است.
 • ly : ماننده lovely یعنی دوست داشتنی. به این جمله توجه کنید. this city .is getting lovely این شهر دارد دوست داشتنی میشود.

نکته : چون صفت قبل از اسم می آید همیشه بعد از افعال become , to be, get از صفات استفاده میکنیم. در مثال ها هم مشاهده کردید که همیشه از to be یا get قبل از صفات استفاده شده است.