Question Tag یا همان سوال های کوتاه چیست و کاربرد آن در زبان انگلیسی چگونه است؟

در مکالمات روزمره انگلیسی، زمانی که بخواهیم در مورد جمله ای که بیان کرده ایم سوال بپرسیم از Question Tag  استفاده میکنیم، در حقیقت این نوع پرسش یک سوال در جهت تایید گرفتن یا مورد قبول بودن یا نبودن جمله ماست.

اجازه دهید با یک مثال در زبان مادری خودمون شروع کنیم که بیشتر متوجه منظورم بشوید. در فارسی وقتی میخواهیم بپرسیم آیا موافق هستی میگویم "مگه نه" یا "هاان ؟". این دو عبارت به معنای سوال پرسیدن و نیاز داشتن به تایید یا عدم تایید شنونده است. در انگلیسی هم برای روان تر صحبت کردن از ساختار Question Tag استفاده میشود. به توضیحات پایین توجه کنید.

استفاده از Question Tag ها برای ساده تر سوال کردن

Question Tag  به دو فرم مثبت و منفی استفاده میشود. زمانی که پرسش ما مثبت باشد ازshort question  منفی استفاده میکنیم و زمانی که جمله ی ما منفی باشد ازshort question  مثبت استفاده میکنیم. برای مثال:                    

Are you Tom, aren’t you ?
He isn’t joe, is he ?

اما در استفاده از این نوع پرسش یکسری نکات کلیدی را باید رعایت کنیم :

زمانی که جواب شما مثبت است نمیتوانید از فرم مخفف شده استفاده کنید. اما در پاسخ به سوالات منفی استفاده از فرم مخفف شده مشکلی ندارد. برای مثال:

Yes, he is.

.No, he is not or No, he isn’t .or No, he’s not

زمانی که در برخی جمله ها علائم منفی کردن وجود نداشته باشد، اما معنای جمله منفی باشد. در این مواقع ازQuestion Tag  مثبت استفاده میکنیم. برای مثال:

? He never goes out with his dog, does he
زمانی که درخواست مودبانه ای داریم از Won’t   استفاده می کنیم.

? Open the window, won’t you

زمانی که شروع جمله باLet’s  باشد، در Question Tag ازShall  استفاده میکنیم.

?Let’s take the next bus, shall we
زمانی که از ضمایر شخصی استفاده کنیم.

.I am late. Aren’t  I

زمانی که  Have  به عنوان فعل اصلی در جمله باشد، برای انتخاب Question Tag  دو انتخاب داریم که به گویش American  یاBritish   مربوط میشود :

?British English : We have a car, haven’t we     

?  American English : We have a car, don’t we  

در حقیقت از Question  tag  زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم از نظر مخاطبمان نیز با خبر شویم.

User avatar
داوود اکبری

خوب باشد


User avatar
Admin

سپاس


User avatar
kalķvj

خوب است


User avatar
Admin

سپاس