تاثیر آموزش زبان انگلیسی بر روی آینده و شخصیت فرد

اگر به یکی از اطرافیانتان بگویید "شروع به یادگیری و آموزش زبان انگلیسی کن چراکه این کار بر شخصیت تو تاثیر میگذارد" پذیرفتن آن برای هر کسی سخت و غیرقابل باور است. مگر می شود آموختن انگلیسی باعث تغییر شخصیت ما شود؟بله می شود! هرچقدر هم باور این موضوع سخت باشد، اما باید بدانید که آموزش یک زبان خارجی بر روی شخصیت شما تاثیر خواهد گذاشت. محققان بسیاری در این مورد تحقیق کرده اند و به نتایج یکسانی رسیده اند. آموزش زبان انگلیسی شخصیت شما را هم تغییر میدهد!

چندزبانگی و تاثیر آن بر شخصیت:

نتایج مطالعات حاکی از آن است که حدود نیمی از جمعیت جهان دو زبانه هستند. امروزه به ندرت میتوان کشوری را یافت که لااقل عده کمی از جمعیت آن، به دو زبان یا بیشتر صحبت نکنند. زبانشناسان، در مورد دو زبانگی تعاریف متفاوتی ارائه داده اند که هیچ کدام را به تنهایی نمی توان تعریفی کامل و جامع در نظر گرفت. دو زبانگی در اغلب کشورها به حالتی اطلاق می شود که شخص به زبانی غیر از زبان مادریش آموزش می بیند(عموماٌ انگلیسی می‌باشد).اولین زبانی که آموخته می شود، فرد با آن صحبت می کند و مسائل فرهنگی و اجتماعی را به وسیله آن درک می کند، زبان مادری است.اما تاثیر پیشرفت علم و همگام با آن تحولات درعرصه تکنولوژی، عدم ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی و گستردگی نیازهای بشر، مسبب مهاجرت گسترده مردم در سراسر جهان شده است.

تغییر محل سکونت در اغلب موارد نیاز به فراگیری و آموزش زبانی جدید و به تبع آن دو زبانگی را به دنبال دارد.

چطور دو زبانه بشیم :

1.شیوه طبیعی

زمانی که فارغ از آموزش دیدن به صورت رسمی و تنها با زندگی در خانواده و یا جامعه ای دو زبانه، فرد، به جهت قرار گرفتن در معرض دو زبان مختلف، توانایی درک و استفاده از هر دو زبان را پیدا می کند. در این روش شخص نیازی به تلاش برای آموزش ندارد و هر یک از این دو زبان را همانند زبان مادری فرا می گیرد. او حتی قادر خواهد بود به هر یک از این دو زبان تفکر کند تاثیر گذار باشد.این مورد در انگلیسی بیشتر به چشم می‌خورند.

2.شیوه آموزش

 زمانیکه در کشوری زبانی به غیر از زبان رسمی آن کشور، در سیستم آموزش رسمی تدریس شود، به صورت گسترده افراد در معرض زبانی دیگر قرار می گیرند و در واقع دو زبانه می شوند. ممکن است با بالاتر رفتن سطح تحصیلات شخص و به سبب موقعیت شغلی و اجتماعی، استفاده شخص از زبان دوم افزایش یابد.

3.شیوه آموزش خود به خود

 در این شیوه، شخص به سبب اینکه بعد از دوران کودکی در جامعه ای قرار می گیرد که به زبانی غیر از زبان مادریش صحبت می کنند در تماس دائم با زبان جدید قرار گرفته و آن را به کار می گیرد.

4.شیوه آکادمیک

 رایج ترین شیوه آموزش یک زبان خارجی، آموزش آن زبان در کشور خود شخص است که برای ما رایج ترین زبان ، انگلیسی هستش.

آزمایش برچند زبانه‌های انگلیسی /اسپانیایی :

در راستای این قبیل تاثیر ها در سال 2006 پژوهشی بر روی دانشجویان دو زبانه انجام شد، که نتایج بسیار جذابی داشت. این دانشجویان که مکزیکی بودند و زبان مادریشان اسپانیایی بود، در دانشگاه انگلیسی زبان در حال تحصیل بودند. از آنها خواسته شد که شرحی 15 دقیقه ای در مورد خودشان، یکبار به زبان اسپانیایی و یک بار به زبان انگلیسی بنویسند. هنگامی که آنها خودشان را به زبان مادریشان شرح داده بودند، بیشتر در مورد در مورد خودشان در رابطه با خانواده ها، روابط و سرگرمی های خود صحبت کرده بودند. اما به زبان انگلیسی، آنها از آموزش ،دستاوردها، کالج و فعالیت های روزانه خود صحبت کردند.

محل و مکانی که در آن در حال آموزش زبان هستید:

اما مسئله ی جالب توجه دیگری نیز وجود دارد. این که شما در چه مکانی در حال آموزش زبان جدیدتان هستید بر این تغییرات شخصیتی بسیار تاثیرگذار است. اگر در حال آموزش زبان انگلیسی در آمریکا باشید، فرهنگ و رفتار مردم این کشور بر ضمیر ناخودآگاهتان تاثیر می گذارد. اما اگر انگلیسی را در موسسه ای در شهر خودتان یاد میگیرید، به طور ناخودآگاه فرهنگ مدرس خود را با فرهنگ انگلیسی یکی در نظر می گیرید و از رفتارهای او تاثیر می پذیرید.

زبان و تاثیر آن بر عملگرایی و پیشرفت و پس انداز کردن :

محققان می گویند اگر از زبانی استفاده می کنید یا از قبل آموزش دیده‌اید که در دستور زبان آنها، تفاوتی بین افعال زمان حال و زمان آینده وجود ندارد، تاثیر آن بر پس انداز شماست و شما بیشتر پس انداز می کنید. اما در زبان هایی مانند انگلیسی یا فارسی، که افعال منفاوتی برای زمان های متفاوتی وجود دارد، ما پس انداز کردن را به آینده موکول می کنیم.در واقع هنگامی که زمان آینده با زمان حال در صحبت هایمان تفاوتی ندارد، برایمان راحت تر است که امور را در زمان حال انجام دهیم و کمتر آنها را با آینده موکول کنیم.