جملات آموزنده

جملات زیبا

 

 

 

آشنایی با سخنان بزرگان به زبان انگلیسی:

 

“A beautiful woman delights the eye; a wise woman, the understanding, a pure one, the soul.” Mina Antrim

یک زن زیبا چشمها را خیره می کند ولی زنی که عاقل, فهمیده و پاک هست روح را تحت تاثیرقرارمی دهد.

 

“Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something.” Plato

افراد عاقل هنگامی صحبت می کندد که چیزی برای گفتن داشته باشند و احمقها صحبت می کنند تا چیزی گفته باشند.

 

“A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. “William Shakespeare

نادان کسی است که خودش را دانا می داند ولی یک فرددانا کسی است که هرچه می داند بازهم خود را نادان می داند.

 

A blind person who sees is better than a seeing person who is blind.

یک شخص نابینا که دلی بینا دارد ازشخص بینا که دلی نابینا دارد بهتراست.

 

A new broom sweeps clean but an old broom knows the corners.

جاروی جدید تمیزکاری میکنه اما یک جاروی قدیمی به تمام زوایای یک اتاق هم وارده.

 

The best thing about being alone is that you don’t have to answer to anybody. You do what you want.

بهترین قسمت تنهایی اونجاییه که مجبور نیستی به کسی جواب پس بدی و هرکاری بخوای انجام میدی.

 

As I get older I get more and more comfortable being alone.

هرجه سنم بالاترمیره ازتنهایی خودم راضی ترم.

 

Loneliness is my least favorite thing about life. The thing that I'm most worried about is just being alone without anybody to care for or someone who will care for me. 

تنهایی رو اصلا توی زندگی دوست ندارم. چیزی که درموردش نگرانم تنها موندن و یا نداشتن کسی هست که مراقبش باشم و یا مراقبم باشه.

 

I had already found that it was not good to be alone, and so made companionship with what there was around me, sometimes with the universe and sometimes with my own insignificant self, but my books were always my friends, let fail all else. 

همیشه می دونستم که تنهایی خوب نیست پس شروع کردم ارتباط برقرارکردن با هرچیزی که دراطرافمه, گاهی با دنیا, گاهی هم با خودم اما کتابها همیشه دوستان خوبم بودند. بزار بقیه نباشن.


آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 

 

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.