اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود و هفتم

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی

 

 

 

 

اصطلاحات روزمره و کاربردی در زبان انگلیسی

 

 

 

Out of the frying-pan into the fire

از چاله درآمدن و به چاه افتادن

Your situation is a case of out of the frying pan into the fire

 


Hold somebody responsible for something

از چشم کسی دیدن

.If he dies, I will hold you responsible for his death

 


Give somebody the slip

از چنگ کسی گریختن

I managed to give him the slip by hiding behind a wall

 


Make a federal case out of something

از چیزی ساده غول ساختن

.I wonder why you like to make a federal case out of everything

 


Be head and shoulders above somebody

از کسی سر بودن

.John is head and shoulders above all the other students

 


Have enough of something

از چیزی سیر شدن

.I have had enough of going to English classes

 


Find fault with something

از چیزی ایراد گرفتن.

.He’s always finding fault with me

 


Tear oneself away from something

از چیزی دل کندن.

.Tear yourself away from the television and come out for a walk

 


 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.