اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد و نهم

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی

 

 

 

 

اصطلاحات روزمره و کاربردی در زبان انگلیسی

 

 

 

Have an iron will

اراده آهنین داشتن

.You should have an iron will to succeed in your life

برای اینکه در زندگیت موفق بشی باید اراده آهنین داشته باشی.

 


Something is beside the point

ارتباطی به موضوع نداشتن

.Your reason is beside the point

دلیل تو ارتباطی به موضوع ندارد.

 


.It’s worthwhile to do it

ارزش وقت گذاشتن را دارد.

 


Cry for joy

از فرط شادی گریه کردن

.When I heard the news, I cried for joy

وقتی خبر را شنیدم ار فرط خوشحالی گریه کردم.

 


Be chicken-hearted

به راحتی ترسیدن، با یک پخ ترسیدن

.He is such a chicken-hearted boy

او پسری هستش که به را حتی با یک پخ میترسد.

 


Turn out to be somebody

از آب در آمدن (دزد ازآب درآمدن)

 


Fish in troubled waters

از آب گل آلود ماهی گرفتن

.Sounds like you are fishing in troubled water

به نظر میاد که میخواهی از آب گل آلود ماهی بگیری.

 


Start something from scratch

از صفر شروع کردن

.You have to start from scratch

تو مجبوری که از صفر شروع کنی.

 


Get out of somebody’s

از اختیار کسی خارج شدن

.Inflation has got out of control

تورم از کنترل خارخ شده است.

 


آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.