نقاشیهای معروف

paintings
 
 
 
 
 
نقاشی یکی ازهنرهایی است که درطی قرنها طرفداران بیشمارخودراداشته است. دراینجا اشاره ای به چند نمونه از نقاشیهای گرانقیمت و مشهوردنیا میکنیم.
 
The Birth of Venus
 
این نقاشی توسط Sandro Botticelli کشیده شده است و به ظهور خدای زیباییها , ونوس اشاره دارد که ازدریا بیرون آمده است. قسمت موردتوجه این نقاشی به چهره ی محجوب ونوس برمیگردد که درساحل ایستاده است.
 
Dogs Playing Poker
 
نقاشی درسال 1903 توسط C.M. Coolidge کشیده شده است و شامل شانزده تصویر ازسگهایی است که دراطراف یک میزنشسته و پوکربازی میکنند. تصویر به آمریکاییهایی برمیگردد که درقرن نوزدهم زندگی میکردند.
 
The Son of Man Rene Magrittees
 
خالق این اثراست که خودرا درکت و شلواری سیاه به تصویرکشانده اما به جای صورت, یک سیب قراردارد.
 
A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte
 
نقاش این هنر Georges Suerat است. این اثردرمورد یک بعدازظهردرروزیکشنبه واقع دریک جزیره است که مردم درحال تفریح و استراحت هستند. همچنین نمونه ی بسیارعالی ازسبکی به نام pointillism است که با قراردادن بینهایت نقطه کنارهم نقاشی به وجود می آید.
 
The Dance
 
نقاشی توسط Henri Matisse کشیده شده ودرسبکی کشیده شده است که ازرنگهای بسیار تند استفاده میشود. این اثرعده ای را نشان میدهد که دورهم حلقه زده اند و میرقصند و پس زمینه ی آبی تند آن نشان دیگر این اثراست.
 
American Gothic
 
نقاش این اثرGrant Wood است که با کشیدن تصویر یک زن و شوهردرمقابل خانه ی خودشان با سبک معماری خاص آن دوران اشاره ای به دوران مقاومت آمریکاییها دردوران Great Depression دارد.
 
Whistler’s Mother 
 
James McNeill Whistler نقاش آمریکایی, تصویرمادرخودرا بااستفاده ازرنگهای خاکستری و سیاه کشیده است. دراین نقاشی مادراو درروی یک صندلی نشسته و پشت سرش یک دیوارخاکستری قراردارد.
 
Portrait de L’Artiste Sans Barbe
 
خالق این اثرونسان ونگوگ است که تصویر یا پورتره ی خودرابدون داشتن ریش کشیده است. این نقاشی یکی ازمعدود نقاشیهایی است که توسط خالقش به فروش رفت و درسال 1998 به قیمت هفتاد و یک و نیم میلیون دلار فروخته شد ویکی ازگرانترین نقاشیها به حساب می آید.
 
The Third of May
 
نقاشی توسط Francisco Goya خلق شده که بیانگرحمله ی سپاه ناپلئون به اسپانیا و کشتارآنهاست.
 
Starry Night
 
این نقاشی توسط ونگوگ کشیده شده است و تصویرمحلی دردهکده ی Saint-Remy است که درحاضردر یکی ازموزه های آمریکا نگهداری میشود.
 
نقاشیهای دیگری نیزهستند که ازشاهکارهای هنرنقاشی به شمارمیروند که درمقاله های آتی به آنها نیزاشاره ای خواهیم کرد.
 

آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 
 
 
 
 
آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.