اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش سی و پنجم

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی

 

 

 

 

آشنایی با برخی اصطلاحات مفید و کاربردی زبان انگلیسی همراه با مثال

 

 

 

 

Kill oneself 

خود کشی کردن، برای چیزی خود را کشتن

(To commit suicide (often used as an exaggeration for to hurt oneself

.Don’t kill yourself with overwork

با اضافه کاری خود کشی نکن.

 


Cry out for

درخواست کمک کردن، درخواست یاری کردن

(To call for (with a sense of urgency

.If you’re in trouble, just cry out for help. I’ll come right away

اگر مشکلی داری کافیست درخواست کمک کنی. من به سرعت کمکت میکنم.

 


On hand

موجود، دردسترس ، دم دست

Present, accessible, available, in attendance

.Always keep your dictionary on hand

همیشه فرهنگ لغت خود را دم دست داشته باش.

 


Take it easy

بی خیال! سخت نگیر!

Stay calm, be calm, slow down

.Don’t worry. I’m going to help you. Just take it easy

نگران نباش. من به شما کمک خواهم کرد. فقط سخت نگیر.

 


Take part in

شرکت کردن در، مداخله کردن در

To participate in

.The fireman takes part in a daring rescue

آتش نشان در نجات دلیرانه شرکت کرد.


 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.