اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش بیستم و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با برخی اصطلاحات مفید و کاربردی زبان انگلیسی همراه با مثال 

 

 

 

?Are you with me

 

متوجه میشی چی میگم؟ حواست با من هست؟

''?An expression meaning ‘’Do you follow what I’m saying

?This is the last time I’ll tolerate this kind of behavior. Are you with me

این آخرین بار است که این نوع رفتار را تحمل خواهم کرد. حواست به من هست؟

 


Be in line with

هماهنگ با، همسو با

In agreement with

.All of the rules be in line with company policy

تمامی قواعد باید هماهنگ با سیاست شرکت باشد.

 


Be on good terms with

روابط  دوستانه داشتن با

To have friendly relations with

.Let Ali talk to the teacher for you. He’s on good terms with her

اجازه بده علی در مورد تو با معلم صحبت کند. او روابط دوستانه ای با معلم دارد.

 


Bite (one’s) head off

با عصبانیت پاسخ دادن

To answer someone angrily

.Heavens! All I said was ‘’hello,’’ and George almost bit my head off! He certainly is in horrible mood

خدای من! تنهاحرفی که زدم سلام بود و جورج با عصبانیت به من جواب داد! او حتما حال ناگواری دارد!

 


 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.com

 دیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.