اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش دهم

 اصطلاحات مفید و کاربری زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با برخی اصطلاحات مفید و کاربردی زبان انگلیسی همراه با مثال

 

 

 

As good as (one’s) word

قابل اعتماد، قابل اتکاء

Relable, dependable, trustworthy

.You can trust Barbarato be here on time. She’s as good as her word

شما میتوانید اطمینان داشته باشید که باربارا به موقع اینجاست. او قابل اعتماد است.

 


 

Break (one’s) word

زیر قول خود زدن، به حرف خود عمل نکردن

To fail fulfill a promise

.After all the promises the candidate made, she never broke her word to a single voter

پس از وعده هایی که نامزد داد، هرگز حتی به یک رای دهنده زیر قول خود نزد.

 


 

Eat (one’s) words

حرف خود را پس گرفتن

To apologize humbly, to retract

.Don’t criticize people too often; you may have to eat your words

خیلی از مردم انتقاد نکن، ممکن است مجبور شوی حرف خود را پس بگیری.

 


 

Get a word in edgewise

فرصت یک کلام حرف را پیدا کردن، به سختی وارد بحث شدن

To enter a conversation with difficulty

!Allen talked all evening without stopping. I couldn’t get a word in edgewise

آلن تمام غروب را بی وقفه صحبت کرد. من حتی نتوانستم فرصت یک کلام حرف را پیدات کنم.


آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی


 

  
آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.