معنی واژه Smile و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنی کلمه Smile  در زبان انگلیسی
 
 
 
 
 
 
 
 
معنی واژه Smile و کاربرد آن در جملات زبان انگلیسی
واژه Smile به معنای لبخند، تبسم و لبخند زدن است. در زبان انگلیسی اصطلاحات زیادی با استفاده از کلمه Smile وجود دارد برای مثال:
 
 
Smile at someone.
با لبخند به کسی نگاه کردن.
 
All smiles.
خیلی خوشحال بودن.
 
Grin from ear to ear
خنده ی خیلی بلند سر دادن.
 
مترادف های کلمه Smile
 
 
Beam – Grin – Laugh – Smirk – Simper – Express – Tenderness – Look amused – Look happy
کاربرد کلمه Smile در جملات انگلیسی
 
David turned a pleased smile on Sara.
دیوید یک لبخند رضایت بخش به سارا زد.
 
Nothing, she said with a smile and then hugged Sara.
هیچ چیز، او با لبخند گفت و سپس سارا را در آغوش گرفت.
 
Smile, it will either warm their heart or piss them off. Either way you win!
لبخند شما یا سبب دلگرمی آدما میشه یا آزارشون میده، در هر دو صورت شما برنده اید.
 
You can cover your sorrows and discomfort with a nice smile.
می تونی با یک لبخند زیبا غم ها و ناراحتی هات رو پوشش بدی.
 

اموزش آنلاین و سریع زبان انگلیسی
آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.