تفاوت ماضی نقلی استمراری با ماضی نقلی

 
ماضی نقلی و ماضی نقلی استمراری
 
 
 
 
 
ماضی نقلی (Present Perfect Tense) زمانی است که توصیف کننده عملی است که در گذشته نامعلوم انجام شده است. ماضی نقلی استمراری (Present Perfect Continuous Tense) زمانی است که توصیف کننده عملی است که در گذشته شروع و به صورت استمرار تا لحظه حال ادامه پیدا کرده و هنوز هم ادامه خواهد داشت. با توجه به دانستن مفهوم دو زمان، می توانید به فرق بین این دو زمان پی ببرید. برای مثال فعل Read را در دو زمان فوق با یکدیگر مقایسه می کنیم:
 
 
I have read this book before.
من این کتاب را قبلاً خوانده ام.(خواندن کتاب قبلاً انجام شده است.)
 
 
I have been reading this book for three hours.
 
من مدت سه ساعت است که مشغول خواندن این کتاب هستم. (عمل خواندن در لحظه حال نیز ادامه دارد.)
 
علامت Since و For در هر دو زمان ماضی نقلی و ماضی نقلی استمراری به کار می رود. فرمول ساخت ماضی نقلی به شرح زیر است:
 
اسم مفعول + فعل کمکی Have یاHas + فاعل
He has written his homework.
 
او تکلیفش را نوشته است. فرمول ساخت ماضی نقلی استمراری به قرار زیر است:
 
 
Ing + فعل اصلی + been + have یا has + فاعل
I have been waiting for you for one hour.
یک ساعت است که من منتظر شما هستم.
 
مهمترین علائم و کلماتی که با ماضی نقلی به کار می روند و وجه تشخیص خوبی برای شناسایی این زمان هستند عبارتند از:
 
For – Since – Just – Yet – Ever Never – Already – Until now – till now – up to now – so far – recently – lately
 
نکته مهم در این زمان ها تفاوت بین been و gone می باشد. که دراین موارد باید به معنای جمله ای که می خواهیم بسازیم دقت کنیم.
 
He has gone to London.
او به لندن رفته است.
He had been to London.
او در لندن بوده است، یعنی الان نیست.
 

آموزش آنلاین و سریع زیان انگلیسی
 
آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.