قید حالت "Adverb Of Manner"

 
 
 
 تعریف قید حالت و کاربرد آن در جملات انگلیسی
 
 
 
 
تعریف قید حالت و چگونگی ساخت آن
نکات مهمی که در ارتباط با ساختن قید روش “Adverb of Manner” در زبان انگلیسی باید رعایت کنید.
همانطور که می دانید قید کلمه ایست که برای توصیف و چگونگی فعل در جمله به کار می رود. قید روش، حالت قیدی است که چگونگی انجام فعلی را در جمله توصیف می کند.
حال برای ساخت قید روش باید نکاتی را رعایت کرد.
نکته اول: اگر صفتی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد، y تبدیل به i شده و سپس ly به صفت اضافه می شود.برای مثال:
 
 
 
 Angry (عصبانی) = angrily (با عصبانیت)                  
 Easy (آسان) = easily (به آسانی)
 
نکته دوم: اگر صفتی به (Ple – ible – able) ختم گردد e آنها حذف میشود و فقط به آخر آنها (Y) اضافه می شود.
برای مثال:
 
 
Capable (لایق) = capably (به طور شایسته)                  
Simple (ساده) = Simply (به طور ساده)
 
 

 
آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 
آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.