مفهوم کلمه پرسشی Why و کاربرد آن در زبان انگلیسی

 تعریف واژه پرسشی Why و کاربرد آن در آموزش زبان انگلیسی
 
 
 
 
 
بیان قصد و علت با کلمه پرسشی Why
                                               Expressing Purpose and Reason
اگر علت انجام یک عمل را ندانیم معمولاً از کلمه استفهامی Why به معنای "چرا" استفاده می کنیم.برای مثال:
 
 
Why do you want to learn English?
چرا شما میخواهید زبان انگلیسی یاد بگیرید؟
 
برای پاسخ دادن به سوالاتی که با کلمه پرسشی Why سوالی می شوند، از پنج طریق می توان عمل نمود:
 
 
نوع اول: از طریق مصدر. مثال:
I want to go to aboard.
من می خواهم به خارج از کشور بروم.
 
نوع دوم: با استفاده از عبارت In order that:
 
I want to go aboard in order that I want to learn English.
من میخواهم به خارج کشور بروم،برای همین میخواهم انگلیسی یاد بگیرم.
 
نوع سوم: با استفاده از عبارت So as to :
 
He stood up so as to see well.
او ایستاد برای اینکه بهتر ببیند.
 
نوع چهارم: با استفاده از عبارت So that :
 
 
I want to go to aboard so that I want learn English.
من میخواهم زبان انگلیسی بخوانم برای اینکه میخواهم به خارج از کشور بروم.
 
 
نوع پنجم: با استفاده از کلمه Because و فعل Want.
I come here because I want to learn Italian.
من به اینجا می آیم زیرا می خوام ایتالیایی بیاموزم.
 
نکته مهم: بعد از عبارت So that مانند in order that معمولاً فاعل با افعال Can – Could و گاهی نیز با افعال May – Might و Would – Will همراه می شود، که این خود یکی از راههای تشخیص کلمات فوق در جملات انگلیسی می باشند.
 

 
آموزش آنلاین زبان انگلیسی
آموزشگاه آنلاين زبان انگليسي EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.