تفاوت بین Of و Off و From

 
تفاوت و طرز استفاده از Of.Off.From
 
 
 
 
فرق حرف اضافه From ,Off,Of

همانطور که میدانید حروف اضافه قبل از اسم به کار برده می شود تا بتواند رابطه آن کلمه را با کلمات دیگر در جمله نشان دهد.

حرف اضافه Of  مالکیت را نسبت به شیء دیگری نشان می دهد. در حالی که حرف اضافه Off  زمانی که با کلمات مختلف استفاده شود معنای متفاوتی پیدا میکند.

برای مثال :

Open the window of the room.

پنجره اتاق را باز کن .
 

اما در مورد حرف اضافه Off  که به سه شکل "از روی، جدا، خاموش" استفاده میشود:

The book off the table.                       

کتاب را از روی میز بردار.
 

The radio is off.

رادیو خاموش است.
 

The plane is taking off.

هواپیما داره از زمین بلند میشه.
 

همین طور حرف اضافه From  که به معنای از می باشد. برای مثال :

I work from 8 o’clock in the morning till 8o’clock in the evening.

من از ساعت 8 صبح تا 8 شب کار می کنم.
 
 

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی EN45 دیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.