ترجمه و استفاده از واژه cosmetics - لوازم آرایشی و عمومی

استفاده از واژه cosmetics - لوازم آرایشی

 cosmetics استفاده از واژه  

ترجمه کلمه cosmetics و یا cosmetic:

لوازم آرایشی، لوازم زیبایی، ابزار آرایش، اسباب بزک، زیبا سازی، سطحی، ظاهری

 

مترادف ها:

 Powder, lotion, lipstick, rouge, essence, moisturizer, jelly, paste

 

 

کاربرد در جمله:

.She works for a German cosmetics company 

او برای یک شرکت لوازم آرایشی آلمانی کار میکند.

 

.The problem with the cosmetics industry is their testing on animals

مشکل اصلی با صنعت لوازم زیبای آزمایشات آنها بر روی حیوانات است.

 

.Positive Western impact on the Middle East is only a cosmetic argument that hides the truth behind real intentions

تاثیر مثبت قدرتهای غربی در خاورمیانه فقط یک سطی کاری است تا قرضهای واقعی خود را پنهان کنند.

 

.Cosmetic procedures have become a multi-billion dollar industry over the past couple of decades

 جراهی برای زیبا سازی در چند ده گذشته به یک بازار چند میلیارد دلاری تبدیل شده است.


بیاموزید EN45.com انگلیسی را با

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45دیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.