زمان حال استمراری و استفاده از ing- در زبان انگلیسی

en45.com آموزش زبان انگلیسی به شیوه جدید با

زمان حال استمراری نحوه استفاده بسیار ساده ای دارد که برای بیان زمان حال و توصیف حال حاضر باید به کار گرفته شود تا معنی هویت جمله شفاف و استاندارد باشد. این گونه زمان ها به راحتی قابل تشخیص هستند چرا که در انتهای هر فعل ing به کار میرود و فعلهای کمکی هم اضافه میشوند. ما فعلهای کمکی را برای این به کار میبریم که بتوانیم فاعل و زمان را مشخص کنیم. در چنین حالتی از افعال کمکی استفاده میشود که حالت to be دارند. تفکیک استفاده از این قاعده مهم به شرح زیر میباشد:

 

.I love boxing. you can really get healthy by boxing regularly

من ورزش بکس را دوست دارم. آدم میتواند به وسیله بکس بازی مرتب سلامتی خود را به دست بیاورد.

 

.I like playing with my dog because he keeps running around in a funny way  

من از بازی با سگم لذت میبرم چرا که او به صورتی بامزه دور من میدود.

 

Can you imagine ever working for the president of Iran?

آیا میتوانی تصور کنی که برای رئیس جمهور ایران کار میکنی؟

 

.Learning Egnlish takes lots of time and energy but it is worth it

یادگیری زبان انگیلیسی زمان و نیروی زیادی مصرف میکند اما ارزشش را دارد.

 

.Who is that woman sitting in the coner over there?  

آن خانم که آن گوشه نشسته چه کسی است؟

 

.There are some people who really enjoy learning English 

کسانی هستند که از فراگیری زبان انگلیسی بسیار لذت می برند.


بیاموزید en45.com آنگلیسی را با

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

 دیدگاه کاربران (1)
  1. User avatar

    siso

    ساده و مفهومه

  2. Admin avatar

    مدیر سایت

    EN45 مفاهیم انگلیسی را به آسانی به شما آموزش میدهد.

ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.