چند راهنمایی در مورد چگونگی مقابله با امواج فزاینده استرس در زندگی مدرن

همانطور که تحقیقات و نظرسنجی های متعدد در دهه اخیر نشان میدهند، امواج فزاینده روز افزون با میزان های بیشتری از استرس در حال وارد شدن به زندگی همه ما هستند. به نظر لیسا فایرستن (روانشناس بالینی)، در حالی که سنجش چنین استرس هایی قابل اهمیت هستند، آموزش شیوه های متعدد برای کنترل کردن آنها نیز به همان اندازه ارزشمند خواهند بود. صرف نظر از آنچه که باعث میشود ما از اضطراب رنج ببریم، راه ها و ابزارهای موجودند که میتوانند به ما کمک کنند آرامش خود را حفظ کرده و قوی باقی بمانیم.

طبق گفته خانم فایرستن، که در مجله سایت روانشناسی امروز هم منتشر شده، عواملی که بر میزان استرس روزانه ما بیشترین تاثیر را میگذارند، به طور مستقیم با نگرانی های ما در ارتباط هستند و مستقیماً بر پیغام هایی که ما به خودمان میدهیم تاثیر گذارند. درسطح شهر دویدن به دنبال انجام کارهای مهم مالی یا بانکی که به نتیجه رساندنشان در موفقیت و جلوگیری از زیان را به دنبال دارد میتواند بسیار استرس زا باشد. حال اگر ذهن منتقد مکرر میگوید "تو هیچگاه به خواسته های خود نخواهی رسید" یا "تو یک شکست خورده و یک سرپرست بد هستی و حق استراحت نداری!" در چنین مواردی باید برای یک لحظه مکث کرد و به فکری که ناگهان در اطراف اضطراب یا استرس شما شکل گرفته است توجه نمود و تکرار آن را بررسی کرد. واقعیت امر این است که ما در کنترل کردن تمام مسائل ناتوانیم و در نتیجه "صدای منتقد درونمان" همه چیز را بدتر میکند. بهترین راه برای شناسایی این صدای درونی مشخص کردن منفی بافیهای آن در مورد هر چیزی که در حال اتفاق افتادن است.

یکی دیگر از مواردی که بدون شک در قوی شدن به شما کمک خواهد کرد معلق کردن افکار است. در چنین موقعیتی تمرین خونسردی خود، مهمترین کار است. خودتان را متقاعد کنید که فقط برای چند لحظه مکث کرده و فکری نکنید. نفس بکشید و سرعت افکار خود را پایین بیاورید و تلاش کنید تا هیچ فکر دیگری در ذهن نپرورانید. به یاد داشته باشید که شما قابلیت این را دارید که فکر نکنید و فقط در زمان حال باقی بمانید. بعضی روانشناسان توصیه میکنند که در چنین موقعیتی یک دست را بر روی شکم و دیگری را بر روی قلب خود قرار بدهید و برهیچ چیز به جز تنفس تمرکز نکنید.

در همین رابطه، با تاثیرترین تکنیک تمرین به دست آوردن کنترل بر استرس و افکاری که آن را تولید میکند از طریق تمرکز حواس است. تمرکز حواس در اصل قابلیت انتخاب شیوه هایی است که ما از طریق آنها نسبت به افکارمان عکس العمل نشان میدهیم. چنین قابلیتی، که با تمرین در گذر زمان بهتر هم میشود، به شما می آموزد که در زمان حال باقی بمانید، به این معنا که ذهن شما نه در گذشته و نه در آینده گیر کند. به خود این اجازه را بدهید که نگران نباشد و در نظر داشته باشید که حرص خوردن درباره چیزهایی که قابل کنترل نیستند کار بیهوده ای است. آگاهی ذهن داشتن به ما می آموزد که در زمان حال و در جسم خود باقی بمانیم و در مورد تک تک افکار خود که ناخداگاه و مانند قطار از ایستگاه ذهن عبور میکنند هوشمند باشیم.

آن چیزی که همه ما به دانستن آن نیاز داریم و باید به آن ایمان داشته باشیم این مساله مهم است که ما راههای گوناگونی برای خروج از موقعیت های اضطراب آور و استرس آور داریم. مهم این است که ما در آشنایی خودمان با آنها وقت صرف بکنیم. در عین حال چنین برخوردی به ذهنمان ثابت خواهد کرد که ما در مقابله با مشکلات درمانده نیستیم و به عنوان انسانهای مدرن قدرت و ابزار متفاوتی برای مقابله با دنیای ناشناخته ای که در درون تمامی ما نهفته است در اختیار داریم. دیگر ابزار و اطلاعاتی که در این راه میتوان بر آنها تکیه کرد از جمله رفتارهایی مانند به خود اجازه نگرانی را ندادن، با کسانی که به ما حس خوبی نسبت به خودمان میدهند وقت گذاشتن، در نظر پروراندن چشم اندازهای متفاوت دیگری در مقایسه با آنچه ذهنمان در هر زمانی بر آن سوار است، تعیین شفقت برای خویشتن به عنوان یک هدف، و برداشتن قدمهای مثبتی که بر هرگونه استرس تاثیر بخش خواهند بود، مانند صحبت با یک دوست و یا گوش دادن به ترانه.

A few Tips on How to Best Handle Increasingly New Waves of Stress in Modern Life

As evidence from researches and surveys conducted throughout the past decade reveal, new waves of stress are entering our lives at an increasing rate. According to Lisa Firestone (Ph.D.), the reasons for such an increase are worth examining, while learning techniques for handling them are just as important. Regardless of what makes us anxious, there are ways and tools that can help us stay calm and strong.

According Firestone, in her article on Psychology Today, some of the most influential factors that impact the levels of stress we experience on a daily basis have to do with what we worry about, which directly influence the messages we give ourselves about what is happing. Running around town and trying to finish all the important financial or business tasks that are critical in making progress and avoiding loss can be extremely stressful. Add to that the nagging inner thoughts that keep saying ‘you are never going to get what you need’ or ‘you are a failure and a bad parent so don’t for a second think you deserve a break!’ Pause for a moment and notice a particular thought forming around your anxiety or stress and how it continues to perpetuate it. Fact of the matter is that we cannot control everything, so what makes everything worst is that ‘critical inner voice’ inside each of us. The best way to go about detecting this inner voice is to identify the moments it starts criticizing you and recognize its negative messages about whatever is happening.

Another factor that will surely help you get stronger is to suspend your thoughts. At this point it is important to practice calming down. Convince yourself to just pause for a moment and stop everything. Breath and slowdown your thinking while focusing on not thinking anything at all. Remember, you have the ability to not think and just be present. Some psychologists suggest putting one hand on the belly and another on the heart while focusing on nothing but breathing for a few minutes.

The most influential technique one can practice in order to gain control over stress and the thoughts it produces is to embrace mindfulness, which is the ability to choose how we react to thoughts. This ability, which gets better with practice over time, teaches you to remain in the moment, meaning not in the past and not in the future. Allow yourself to stop worrying by acknowledging the fact that stressing about what cannot be control is pointless. Being mindful teaches us to be present in our bodies and aware of individual thoughts as they pass through our minds’ station like trains.

What we all need to know and have faith in is the fact that we have many different paths out of situations that trigger anxiety and stress. What is important is that we spend time and get to know all of them. This will also tell our minds we are not hopeless in the face of inner challenges and as modern human beings, we have the power and the tools to confront the unknown world that exists inside each and every one of us. Other such tools and knowledge include, but are not limited to, allowing ourselves to stop worrying, spending time around people who make us feel good, trying to adapt a different perspective or approach other than the one our mind is keen on at any given point, set the goal of making self-compassion a must, notice any or all triggers that set the train of thoughts off on the wrong path, and finally, and take positive actions that direct a response to whatever is causing your stress, like calling a friend or listening to music.


آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45دیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.