چرا بهتر است انگلیسی را با دوستانمان یاد بگیریم؟

آموزش انگلیسی میتواند یک روش عالی برای ملاقات افراد جدید باشد و یاد گرفتن انگلیسی با دوستان همچنین میتواند شانس شما برای موفقیت را افزایش دهد. در اینجا پنج دلیل که آموزش انگلیسی به عنوان بخشی از یک گروه، در دستیابی به اهدافتان موثر است، شرح داده میشود.
انرژی حرکت

هنگام یادگرفتن چیزی به تنهایی، داشتن استراحت مابین یادگیری آسان است. بعد از این استراحت نیز، وسوسه برای متوقف کردن و ترک یادگیری وجود خواهد داشت. ولی وقتی به عنوان بخشی از یک گروه در حال یادگیری هستید، انرژی سایر افراد گروه، تمایل شما را به ادامه ی روند یادگیری، هنگامی که احساس میکنید انرژی لازم را از دست داده اید بیشتر میکند.

مسئولیت

بیان اهدافتان در مقابل یک گروه از افراد راهکار خوبی برای کمک به شما در متعهد کردن خودتان در دستیابی به آنهاست. اینکه در یک جمع، مطالعه را خاتمه دهید درحالی که میدانید این کار باعث خاتمه توسط سایر افراد گروه هم میشود بسیار سخت تر از حالتی است که شما در تنهایی درحالی که هیچ کس نمیداند به مطالعه و یادگیری خود خاتمه دهید.

تفریح

یادگیری به عنوان بخشی از یک گروه لذت بخش است! شما ایده های خود را با دیگران در میان میگذارید، روشهای جدید برای نگاه کردن به وقایع را پیدا میکنید و بدون شک در این مسیر لذت هم میبرید.

یک جفت گوش اضافه

تمرین کردن به تنهایی خوب است ولی هنگامی که به مرحله ی مکالمه میرسید، شما نیاز به دو یا چند نفر دیگر دارید. همچنین این خیلی خوب است که هنگامی که شما مشغول تمرین تلفظ هستید، کس دیگری باشد که صدای شما را چک کند.

سهیم شدن در منابع

اگرچه شما نیاز به کتاب های تمرین گران برای یادگیری انگلیسی ندارید، ولی در بعضی مواقع پیدا کردن بهترین منابع برای یادگیری مشکل میباشد. بخشی از یک گروه بودن، به آن معناست که شما میتوانید این منابع را باهم سهیم شده و وقت بیشتری را برای تمرین انگلیسی به صورت واقعی صرف کنید.

بنابراین این ها پنج دلیلی هستند که چرا بهتر است انگلیسی را به صورت جمعی و با دوستان یاد بگیریم. آیا شما دوستانی دارید که در حال حاضر در حال یادگیری انگلیسی است؟ اگر دارید این مقاله را با آنها سهیم شوید تا بدانند که چه اندازه مهم هستند.


آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45دیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.