1 تصمیم بگیرید که با کدام لهجه میخواهید صحبت کنید؟

انواع مختلفی از لهجه زبان انگلیسی وجود دارد.دو تا از رایج ترین لهجه ها،بریتانیایی و امریکایی میباشد.حتی درون لهجه امریکایی یا بریتانیایی هم خیلی تلفظ های متفاوت وجود دارد،اما بیشتر ابزار های یادگیری به شما کمک خواهد کرد تا لهجه صحیح امریکایی یا بریتانیایی را یاد بگیرید. تلفظ های امریکایی و بریتانیایی کاملا متفاوت هستند.حروف بی صدا در هردو یکی هست(به جز صدای T و صدای R که بعد از یک حرف صدا دار می آیند)،اما حروف صدا دار آنها با هم متفاوت هستند.


2 یادگیری الفبای آوایی بین المللی (International phonetic Alphabet) و صداهای فردی انگلیسی

الفبای آوایی بین المللی(IPA)، مجموعه ای از علامت هایی که نشان دهنده صدا های مختلف یک زبان است.وقتی شما تمام صدا های زبان انگلیسی و علامت هایی که نشان دهنده این صدا ها هستند را میدانید، شما این توانایی را خواهید داشت که هر کلمه ای را در انگلیسی ،تلفظ کنید.


3 وقتی یک کلمه جدید یاد میگیرید،اول تلقظ صحیح آن را یاد بگیرید

هرچه بیشتر یک کلمه را اشتباه تلفظ کنید، صحیح کردن آن سخت تر میشود و شما یک عادت بد ایجاد کرده اید و خیلی طول میکشد تا از این عادت دوری کنید. این هست دلیل این که چرا یادگیری IPA بسیار مهم است و همینطور استفاده از دیکشنری های مخصوص زبان آموزان.


4 سعی کنید صحبت کردن انگلیسی را تقلید کنید

تقلید کردن یعنی، کپی کردن چیزی برای انجام دان کاری به همان راه. آیا واقعا طرز انگلیسی صحبت کردن شخصی را دوست دارید؟ سعی کنید طرز صحبت کردن او را کپی کنید. آیا تا به حال برای شوخی،طرز صحبت کردن شخصی از یک شهر دیگر و با لهجه دیگر را تقلید کرده اید؟ این چیزی هست که در انگلیسی به آن نیاز دارید این یک فعالیت عالی برای تمرین است: چشم هایتان را ببندید در حالی که چیزی را به زبان انگلیسی گوش می دهید،مثل یک آهنگ یا یک فیلم یا برنامه تلوزیونی و به دقت گوش کنید که گوینده چه گوید، حال سعی کنید دقیقا شبیه ان صدا را تقلید کنید.به صدا ها گوش کنید، سعی نکنید که به کلمات نگاه کنید.یک کلمه یا جمله را انتخاب کنید و بسیار گوش کنید،سعی کنید صدای گوینده را به صورت کاملا بومی و محلی تقلید کنید.


آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45