ترتیب صحیح اجزای جمله

برای ساختن یک جمله صحیح و با معنی، اجزای جمله باید به ترتیب خاصی پشت سر هم قرار بگیرند. تعریف جمله: مجموعه ای از لغات که فاعل و فعل دارد و معنا و مفهومی را می رساند. مثال :

He is a teacher.

The car broke down.

انواع جمله از نظر مفهوم :

1) جمله خبری: که با فاعل و فعل شروع می شود. مثال :

Tom called me yesterday. فعل - فاعل

She comes from India. فعل فاعل

2) جمله پرسشی: که با فعل کمکی و بعد فاعل آغاز می شود. مثال:

Are you studying at the moment? فاعل - فعل کمکی

Did he ask you a question? فاعل - فعل کمکی

3) جمله تعجبی: که دو ساختار اصلی زیر را دارد :

What + (a/an) +صفت + اسم+ (فاعل +فعل )!

What a nice day!

How + صفت + قید+ (فاعل+ فعل)!

How fast your sister speaks!

4) جمله امری: امر مثبت با "مصدر بدون to فاعل" و امر منفی با "مصدربدون Don’t + to" آغاز می گردد. مثال:

Come in!

Don’t go away!

Please help me.

Don’t leave me please.

جملات از نظر ساختار به سه نوع اصلی تقسیم می شوند.

جمله ساده (simple sentence) : که تنها 1 فعل دارد. مثال :

I am a student.

He hit me.

جملات مرکب (compound sentence): از ترکیب دو یا چند جمله ساده به کمک کلمه ربط همپایگی به دست می آید. مثال:

I went shopping but she stayed home.

جمله پیچیده (complex sentence) : از یک جمله پایه (main clause) که معنا و ساختار کاملی دارد و یک جمله پیرو subordinate clauseکه معنی ناقص و وابسته دارد تشکیل می شود. مثال:

He said that he was Italian.
کلمه ربط وابستگی جمله پایه
That he was Italian => جمله پیرو


آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45دیدگاه کاربران (3)
 1. User avatar

  ممنون

  ممنون عالیه

 2. Admin avatar

  مدیر سایت

  سپاس از نظر شما

 3. User avatar

  Esmaili

  Salam AmoozeshhatonY Binazire Mer30

 4. Admin avatar

  مدیر سایت

  متشکریم از نظر پر امید و انرژی شما

 5. User avatar

  Velvet

  Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

 6. Admin avatar

  مدیر سایت

  We are happy that you enjoy our content. We hope you expand your search. We have also added an advance dictionary . Also, please let us know what topics you like us to talk about more. Thank you.

ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.