اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و نهم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

.His name is mud

اسم او بد رفته است.

 


. He made quite a name for himself

اسم و رسمی به هم زد.

 


.He was a household name

اسمش بر سر زبانها افتاد.

 


.I will eat my hat

اسمم را عوض میکنم.

 


A slip of the tongue

اشتباه لپی

A slip of the tongue made me say Robert instead of Richard

 


Clear up a misunderstanding

اشتباه یا سوء تفاهم را برطرف کردن

.I think I'm time to clear up this misunderstanding

 


.Appetite comes with eating

اشتها زیر دندان است.

 


Spoil one’s appetite

اشتهای خود را کور کردن.

?Why do you usually spoil your appetite by eating sweets before lunch

 


The scum of the earth

اشخاص بی سرو پا

.She regards drug dealers as the scum of the earth

 


Shed crocodiles tears

اشک تمساح ریختن

.She shed crocodile tears when he was dismissed from his job

 


آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.