اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و هشتم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

.Take my advise

از من به تو نصیحت

 


.I got it straight from the horse’s mouth

از منبع موثق شنیدم.

 


Wander away from the point

از موضوع بحث خارج شدن

.I do not know why hat speaker keeps wandering away from the point

 


.Don’t beat about the bush

از موضوع پرت نشو.

 


Beat about the bush

از موضوع طفره رفتن.

.Stop beating about the bush and tell me how you convinced him to pay you that big amount of money

 


Choose somebody of all people

از میان همه پیغمبراین جرجیس را انتخاب کردن

!You have chosen Jack of all people to be a leader of our group

 


.All people are equal in the eyes of the law

از نظر قانون همه باهم برابرند.

 


.It’s alright with me

از نظر من مانعی ندارد.

 


.Get out of my sight

از نظر من دور شو.

 


Be out of breath

از نفس افتادن

.We were all out of breath when we got to the top of the hill

 


 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.