اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و هفتم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

 

Make free with something

از کیسه خلیفه بخشیدن

.He made free with all his friend’s money

 


From the cradle to the grave

از گهواره تا گور

.Seek knowledge from the cradle to the grave

 


Come out of one’s shell

از لاک خود بیرون آمدن

.She has really come out of her shell and is chatting to everyone

 


Take after somebody

از لحاظ ظاهر یا اخلاق شبیه کسی بودن.

he takes after his uncle

 


I have only myself to blame

از ماست که بر ماست.

 


Beat the rap

از مجازات فرار کردن

.I am sure he cannot beat the rap easily

 


Be out of fashion

از مد افتادن

.this kind of shirt is out of fashion

 


Play hookey

از مدرسه جیم شدن

.tell John that if he plays hookey one more time, he will fail this semester

 


Somebody cannot make head or tail of something

از مطلبی سردر نیاوردن

.I cannot make head or tail of what you say

 


.It’s beyond me

از من بر نمیاید

 


 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.