اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و ششم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

 

Pay somebody a visit 

از کسی دیدن کردن 

.If I get some time tomorrow, I will pay my grandfather a visit

  


Turn one’s back up on somebody 

از کسی روی برگرداندن 

.He turned his back on me and walked away

 


Find fault with somebody 

از کسی عیب جویی کردن 

.You are always trying to find fault with me

  


Be despair of somebody 

از کسی قطع امید کردن 

.Your son is the despair of all his teachers

  


Drag a promise out of somebody 

از کسی قول گرفتن 

.I know how to drag a promise out of him

  


Be past it 

از کسی گذشته (عدم توانایی) 

.In some sports, you’re past it by the age of 23 these days

  


Have a bone to pick with somebody 

از کسی گله داشتن 

.Waite a moment; I have a bone to pick with you

  


Make a man of somebody 

از کسی مرد ساختن 

.Military service will make a man of you

  


.You cannot get blood out of stone 

از کف دست کسی که مو ندارد نمی توان مو کند.

  


Fly off the handle 

از کوره در رفتن 

.He will fly off the handle if he hears you have lost his book

 


آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.