اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و چهارم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

Wipe somebody off the face of the earth

از صفحه روزگار محو کردن

.I hope God will wipe all cruel people off the face of the earth soon

 


Start from scratch

از صفر شروع کردن

He lost all his money and had to start again from scratch

 


Go from rags to riches

از صفر به همه چیز رسیدن

.She went from rags to riches less than five years

 


From the bottom of one’s heart

از صمیم قلب

.I love you from the bottom of my heart

 


.Speak for yourself

از طرف خودت حرف بزن.

 


On the other hand

ار طرف دیگر

.On the other hand, I want to travel abroad, but on the other, I don’t want to give up my job

 


Answer for somebody

از طرف کسی جواب دادن

؟Why do you always answer for your sister

 


Judge by appearances

از ظاهر قضاوت کردن

.You should learn not to judge by appearances

 


He thinks the world owes him a living

از عالم و آدم طلبکار است.

 


Since time immemorial

از عهد بوق

Farmers have been tilling these fields since time immemorial

 


آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.