اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و دوم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

.

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی 

 

 

 

Get out of debt

از زیر قرض درآمدن

.She ‘ll never get out of debt unless she sells his house

 


Be afraid of one’s own shadow

از سایه خود ترسیدن

.He is afraid of his own shadow


One’s mind boggles at something

از سر آدم دود بلند میشود

.My mind boggles at the amount of work I have to do tomorrow


From head to toe

از سر تا پا

.The children were covered in mud from head to toe


Overlook a fault

از سر تقصیر کسی گذشتن

.I cannot overlook this fault


.Get out of my way

از سر راه برو کنار


Not make head or tail of something

از سر و ته چیزی سر در نیاوردن

.I cannot make head or tail of your plans


Be written all over somebody’s face

از سر و روی کسی باریدن

.Look at him! Guilt is written all over his face


Ride oneself of somebody

از سر باز کردن

.I wish I could rid myself of him


Slow down

از سرعت خود کاستن

Slow down please: the road is slippery

 


آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.