اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و یکم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی 

 

 

 

 

Learn the ropes

از رمز و رموز کار سر در آوردن

.She’s just joined the department; it’ll take her a week or two to learn the ropes


Take somebody down a peg or two

از رو بردن

.He’s too arrogant; he needs to be taken down a peg or two


Talk through one’s hat

از رو معده حرف زدن

.You know I am not the sort of guy who talks through his hat


.Never judge a book by its cover

از روی ظاهر قضاوت نکن.


Do something out of force of habit

از روی عادت کاری را انجام دادن

.I bite my nails out of force of habit


Be sick and tired of somebody’s sight

از ریخت کسی بیزار بودن

I am sick and tired of Mary’s sight


Lose one’s good looks

از ریخت و قیافه افتادن

.She needs to be so beautiful, but now she has her good looks because of old age


Get out of doing something

از زیر کار در رفتن

.I wish I could get out of going to that meeting


Be as different as chalk and cheese

از زمین تا آسمان تفاوت داشتن

.Your plan and mine are as difficult as chalk and cheese


Pump somebody for something

زیر زبان کسی حرف کشیدن

.I tried to pump him for the details of their contact


آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.