اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصتم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی 

 

 

 

Get up on the wrong side of the bed

از دنده چپ بلند شدن

.I think you have gotten up on the wrong side of the bed


Pass away

از دنیا رفتن

.My father passed away when I was three


He let it slip

از دهنش در رفت.       


Stick out a mile

از دور داد زدن (واضح و روشن بودن موضوع)


Thanks to somebody

از صدقه سری....

.He remained a successful engineer thanks to great experts of the company


In my eyes

از دید من

.She is just a two-faced girl in my eyes


Cross somebody’s mind

از ذهن کسی گذشتن

.In never crossed my mind that might lose


Bare one’s heart to somebody

از راز و احساسات خود پرده برداشتن

؟Why don’t you bare you heart to me


Lead somebody astray

از راه به در کردن

.His friends led him astray, and he ended up in prison


Go straight

از راه راست منحرف شدن

I am sure if he comes out of prison, he will go straight for ever

 


آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.