اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و نهم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی 

 

 

  

 

Be speechless with joy 

از خوشحالی زبان کسی بند آمدن 

.I was speechless with joy when she called am a good teacher

 


Be beside oneself with joy 

از خوشحالی سر از پا نشناختن 

I was beside myself with joy when I was admitted to the university

 


Go without something 

از خیر چیزی گذشتن 

.Ok, I will go without it

 


Throw one’s hand in 

از خیر کاری گذشتن 

.I have to throw my hand in that job

 


Pop the question 

از دختری خواستگاری کردن 

She thinks I will pop the question sooner or later, but she is wrong!

 


Bury the hatchet 

از در صلح و دوستی وارد شدن 

.Let’s bury the hatched and friends again

 


Be doubled up with pain 

از درد به خود پیچیدن 

I was doubled up with pain

 


.Beauty is in the eye of the beholder 

از دریچه چشم مجنون باید لیلی را دید.

 


Be tired of something to death 

از دست چیزی ذله شدن 

.I am tired of this car to death

 


.Keep to the left 

از دست چپ برانید.

 


 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.