اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و ششم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی 

 

 

 

The good suffer from the bad

آتش که گرفت تر و خشک با هم میسوزد

 


Be hot-tempered

آتشی مزاج بودن

.He is a hot-tempered man

 


?Then what

آخرش که چی؟

 


Shoot one’s bolt

آخرین تیر ترکش را رها کردن

.Let me shoot my bolt and see how he will react

 


Breath one’s last

آخرین نفس ها را کشیدن

.My grandfather is breathing his last

 


Have no manners at all

آداب معاشرت نداشتن

.I hate John. He has no manners at all

 


An open-minded person

آدم آزاد اندیش

.He is an open-minded man

 


Have a great sense of humor

آدم با مزه ای بودن

.My teacher has a great sense of humor

 


A considerate person

آدم با ملاحظه

.He is such a considerate person

 


A habitual defaulter

دم بد حساب

Be careful. He is a habitual defaulter

 


   آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.