اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و سه

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی 

 

 

 

 

Pitch in

کمک کردن، دست کسی را گرفتن

To help, to lend a hand

.In times of trouble in our town, everyone pitches in and we all work together

در شهر ما در زمان مشکلات، همه کمک میکنند و ما همگی با هم کار میکنیم.

 


Put our heads together

عقل ها را روی هم گذاشتن، با هم مشورت کردن

To confer with each other

.No one could find the answer to the problem until we put our heads together

هیچکس نتوانست پاسخی برای این مسئله پیدا کند تا اینکه همه با هم مشورت کردیم.

 


Put someone down

کسی را تحقیر کردن، کسی را تا حد زیادی پایین آوردن

To humiliate someone, to make someone feel inferior or ashamed

Nancy did the best she could. There is no reason for you to put her down.

نانسی بیشترین تلاشی را که میتوانست انجام داد. هیچ دلیل برای شما وجود ندارد که او را تا این اندازه تحقیر کند.

 


Make a difference

اهمیت داشتن، فرق کردن

To be of importance

.Studying English grammar is important, but practice in speaking really makes a difference

مطالعه دستور زبان انگلیسی مهم است، اما تمرین صحبت کردن واقعا اهمیت دارد.

 


Pass the buck

مسولیت خود را به دیگری دادن، شانه خالی کردن، ار مسولیت فرار کردن

To avoid responsibility for an action or decision by giving it to someone else

.Although Harry was responsible for the mistake, he tried to pass the buck to Cindy

با وجودی که هری مسول این اشتباه بود، اما او سعی داشت که این اشتباه را به گردن سیدنی بیندازد.

 


   آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.