اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی 

 

 

 

 

Makeup 

مجددا دوست یا عاشق شدن، آشتی کردن 

To become friends or lovers again 

.I had a fight with my son this morning, but we make up already 

من امروز با پسرم دعوا کردم، اما خیلی زود با هم دوست شدیم.

 


As a matter of fact 

در حقیقت، در واقع 

In fact, really 

.As a matter of fact, I rarely go to the movies 

درواقع من به ندرت به سینما می روم.

  


Be new in town 

غریبه بودن، بیگانه بودن 

To be a stranger 

.I want you to help him find a hotel. He is new in tow 

از شما میخواهم که در پیدا کردن هتل به او کمک کنید. او در این شهر غریبه است.

  


Be on one’s mind 

در ذهن کسی بودن، ذهن کسی را به خود مشغول کردن 

To occupy one’s thoughts or attention 

.Ali loves her very much. She is always on his mind 

علی بسیار عاشق اوست. او همیشه فکر او را به خودش مشغول میکند.

  


Be used to

 عادت داشتن 

To be accustomed to 

.Ali is used to living alone 

علی به تنهایی زندگ کردن عادت دارد.

  


By oneself 

به تنهایی، بدون کمک 

Alone, without help 

.The Thompsons built their house by themselves 

خانواده تامپسون خودشان به تنهایی خانه شان را ساختند.

 


   آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.com

 دیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.