اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و شش

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی 

 

 

 

Go by

گذر کردن، گذشتن از

To pass, to move along

.She becomes smarter as time goes by

با گذشت زمان، او باهوش تر میشود.

 


In a moment

در یک لحظه، در یک آن

In a very short period of time, momentarily

.In a moment, I’ll have the answer to this problem

در یک لحظه،  پاسخ این مسئله را پیدا خواهم کرد.

 


In and out

مدام تو و بیروت رفتن، تو و بیرون، مدام در جایی بودن

To enter and exit repeatedly

.I was in and out of the office all day

من تمام روز مدام در اداره بودم.

 


 Turn into

تبدیل شدن به

To become

.It may turn into a sunny day after all

به هر حال امروز ممکن است هوا آفتابی باشد.

 


Be crazy about

دیوانه چیزی بودن، مشتاقانه چیزی را خواستن

To be enthusiastic about, to like enormously

.I’m just crazy about Ali. I really love her

من دیوانه علی هستم. واقعا او را دوست دارم.

 


Be nuts about

دیوانه چیزی بودن، دیوانه وار چیزی را دوست داشتن

To be enthusiastic about, to like enormously

.If you’re nuts about Sara, you should ask her for a date

اگر دیوانه وار سارا را دوست اری، شما باید از او درخواست قرار ملاقات کنی.

 


For Laughs

برای شوخی، لذت ، سرگرمی

For fun, for pleasure

؟Why are you serious all the time? Don’t you ever do anything just for laughs

شما چرا همیشه اینقدر جدی هستی؟ هیچوقت کاری را برای سرگرمی و شوخی انجام نمیدهی؟

 

 


Let out

آزاد کردن، رها کردن

To free to set free, to release

.The teacher let out the class ten minutes early. She let us out only because tomorrow is a holiday

معلم کلاس را ده دقیقه زودتر آزاد گذاشت. او تنها به این دلل مارا آزاد گذاشت که فردا تعطیل است.

 


Runaway

فرار کردن، گریختن

To flee, to escape

.She tried to run away from the thief

او سعی کرد از دست دزد فرار کند.

 


Trunk away

بازگشتن، برگشتن

To return, to retrace one’s steps

.The road was so dangerous we turned back

جاده آنقدر خطرناک بود که برگشتیم.

 


 

   آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.