اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و چهارم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی 

 

 

 

Kill one 

خود کشی کردن، برای چیزی خود را کشتن

 

‘’(To commit suicide (often used as an exaggeration for ‘’to hurt oneself

.Don’t kill yourself with overwork

با اضافه کاری خود کشی نکن.

 


Cry out for

درخواست کمک کردن، درخواست یاری کردن

(To call for (with a sense of urgency

.If you’re in trouble, just cry out for help. I’ll come right away

هنگام رد شدن از خیابان، مراقب ماشین ها باش.

 


 

Come up to

نزدیک شدن به، بر آورده ساختن

To get close to, to approach closely

.Ali tired hard to come up to the teacher’s standards

علی سخت تلاش کرد تا به استانداردهای معلم نزدیک شود.

 


Cut down on

کاستن، کم کردن

To reduce

.Robert wants to cut down on candy and desserts

روبرت میخواهد خوردن آبنبات و دسر را کم کند.

 


For example

برای مثال، برای نمونه، مثلا

For instance

.A fish can be cooked many ways. For example, you can boil it, or fry it

یک ماهی را به طرق زیادی میتوان پخت، برای مثال، شما میتوانی ماهی را بخار پز، پخته، یا سرخ کنی.

 


On hand

 

موجود، دردسترس، دم دست

Present, accessible, available, in attendance

.Always keep your dictionary on hand

همیشه فرهنگ لغت خود را دم دست داشته باش.

 


Take it easy

 

بی خیال! سخت نگیر!

Stay calm, be calm, slow down

Don’t worry. I’m going to help you. Just take it easy.

نگران نباش. من به شما کمک خواهم کرد. فقط سخت نگیر.

 


Take part in

 

شرکت کردن در، مداخله کردن در

To participate in

The fireman lookب part in a daring rescue.

آتش نشان در نجات دلیرانه شرکت کرد.

 


   آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.