اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و سوم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی 

 

 

Make out 

تشخیص دادن، سر در آوردن 

To identify, to distinguish, to decipher 

.In the dark, Carol couldn’t make out who was coming toward her. She couldn’t make anything out

 

کارول در تاریکی نمیتوانست سر در بیاورد که چه کسی به سمت او میاید. او نمیتوانست هیچ چیز را تشخیص دهد.

  


Put together 

سر هم کردن، مونتاز کردن 

To assemble 

.This kite was easy to put together. My mother helped me put it together 

سر هم کردن این بادبادک آساناست. مادرم برای درست کردن آن به من کمک کرد.

  


Read over 

مرور اجمالی کردن، با عجله خواندن 

To read hurriedly, to scan

.Please, read over my notes before the meeting. Read them over quickly 

لطفا قبل از جلسه یادداشت هایم را فورا بخوان. آنها را سریع مرور کن.

  


Run across 

مصادف شدن با، مواجه شدن با، برخورد کردن به 

To encounter, to find unexpectedly 

.Mother ran across some old snapshots of us 

مادر به چند عکس قدیمی از ما برخورد.

  


At the foot of 

پای، پایین 

(At the base of something (hill, statue, bed, mountain, and so on 

.She kept a blanket at the foot of her bed 

او پتویی را در پای تختش نگه میداشت.

 


 Bring back

بازگرداندن، مرجوع کردن

To return something

.You didn’t bring back the book you borrowed from me. Please bring it back today

کتابی را که از من قرض گرفتی، باز نگرداندی. لطفا امروز آن را به من برگردان.

 


By the way

ضمنا، راستی

Incidentally

.By the way, your husband told me that his mother is coming for a visit

ضمنا شوهر شما به من گفت که مادرش برای بازدید میاید.

 


Crack a book

خواندن، مطالعه کردن

To read, to study

.If you don’t crack a book, you’ll never pass the exam

اگر شما مطالعه نکنی، هرگز در امتحان قبول نمیشوی.

 


Come in

وارد شدن، داخل شدن

To enter

?Won't you come in and have a cup of coffee

داخل نمیایی تا یک فنجان قهوه بخوری؟

 


 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.