اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و یکم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی 

 

 

 

Be tied up

گرفتار و در گیر بودن

To be very busy

.I’m sorry I can’t come this evening. I’m tied up at the office

متاسفم که امروز عصر نمیتوانم بییم. در اداره خیلی گرفتارم.

 


Call (someone) back

در جواب به کسی تلفن زدن، تماس گرفتن

To return a telephone call

.Hello, Bill? This is Susanna. My secretary left a message to call you back

سلام بیل؟ من سوسانا هستم. منشی ام پیام گذاشته که با تو تماس بگیرم.

 


Call up

تماس گرفتن، تلفن زدن

To call someone by telephone

I have to call up dentist for an appointment. I have to call him up .immediately because my tooth hurt

من باید با برای یک یک قرار با دندانپزشکم تماس بگیرم. من بید فورا به او تلفن بزنم زیرا دندانم درد میکند.

 


Drop (someone) a line

چند خطی را برای کسی نوشتن

To write someone brief letter or note

.I haven’t written to my sister in over a week. I’d better drop her a line today

من بیش از یک هفته است که برای خواهرم نامه ننوشته ام. بهتر است که امروز چند خطی را برای او بنویسم.

 


Call up

تماس گرفتن، تلفن زدن

To call someone by telephone

I have to call up dentist for an appointment. I have to call him up .immediately because my tooth hurt

من باید با برای یک یک قرار با دندانپزشکم تماس بگیرم. من بید فورا به او تلفن بزنم زیرا دندانم درد میکند.

 


آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.