قانون

قانون

 

 

 

در این مقاله با کلمات و عبارات مرتبط با قانون و جرم و جنایت آشنا خواهیم شد.

کلماتی که دراین حوزه کاربرد فراوانی دارند عبارت است از:

Proof: مدرک                                             Commit: مرتکب شدن

Evidence: شاهد و مدرک                         Sentence: حکم

Suspect: سوء ظن داشتن                            innocent: بی گناه

Arrest: دستگیر کردن                                 Law: قانون

Charge: اتهام                                            Justice: عدالت

Vandal: خرابکاری                                   Right: حق

Accused: متهم                                        Judge: قاضی

Verdict: حکم                                          lawyer: وکیل

Jury: هیئت داوران                                Rule: قانون

Witness: شاهد                                   Corporal: فیزیکی

Imprisoned: زندانی شده                 Capital: مجازات مرگ

Bystander: تماشاچی

افعال عبارتی( Phrasal verb) که در این حوزه کاربرد فراوانی دارند عبارت است از:

Break out: فرار کردن

Bring in: معرفی یک قانون جدید و یا سیستم قانونی جدید

Chase after: به سرعت دنبال کسی کردن به قصد دستگیری

Take in: فریب دادن کسی

Make off: فرار کردن

Look into: تحقیق کردن

به مثال های زیر توجه کنید:

.All twelve members of the jury were convinced of Davidson’s guilt

.I don’t think I’d ever commit a serious crime

?If the school rules aren’t written down anywhere, how are we supposed to know what they are

.A psychiatrist was called as an expert witness during the trial

.If a parent smacks a child, that’s an example of corporal punishment

.Everyone should have the right to a fair trial

.If you break the law, you deserve to be punished

.Governments must be allowed to introduce and change laws

؟Can you imagine what it’s like to be imprisoned for years in a cell

.It’s very important that justice is seen to be done

.Another phrase for ‘Capital punishment’ is ‘the death sentence’

.The spy was sentenced to life imprisonment

.A number of bystanders watched the robbers speed off in a gateway car

.‘Silence in a court!’ shouted the judge angrily


 آموزش آنلاین و سریع زبان انگلیسی

 

 

 

آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.