در قسمت قبل با برخی از اصطلاحات رایج و پرکاربرد زبان انگلیسی آشنا شدیم و امیدواریم که شما آن عبارات را به خوبی یاد گرفته باشید. مطمئناً یادگیری این اصطلاحات به شما در روان صحبت کردن کمک میکند.



 • Idioms
 • That was the fate
 • May God accept it
 • Let`s get to the point straight away
 • I`m sick of you
 • Let it go
 • I want the best for you
 • What a trouble
 • You should teach him a lesson
 • Can you hear me
 • Why do you ask
 • Sorry to disturb you
 • Don`t play hard to get
 • Buzz off
 • Bless you
 • What`s cooking
 • Don`t pick on me
 • There is a dear
 • Ok, now give
 • Don`t dare to that again
 • I`ll teach you
 • More power to you
 • Why don`t you come
 • You don`t need to worry
 • What do you say I should do
 • What`s wrong with you tonight
 • Go to the point
 • Something going on
 • I knew you couldn`t do anything
 • Tell me what`s up
 • I don`t want it at all
 • Everything is all right
 • I`m pretty good at it
 • Fix your attention
 • Nobody can beat us
 • Long time no see
 • Just before you arrived
 • Don`t take the trouble
 • Where have you been
 • Things that you say
 • I`ve had enough
 • It`s necessary for you
 • I have to see about it
 • Are you teasing me
 • Stay where you are
 • I`ll sue you
 • It`s the end of me
 • Good old days
 • God help me
 • keep that in mind
 • Good job
 • Stick to your job
 • God willing
 • Back to work
 • You know what
 • I`ll show you
 • It`s all your fault
 • God bless you
 • Go faster
 • Hold your respect
 • Mind your words
 • As you wish
 • Shame on you
 • I`ve made my mind
 • As you wish, God
 • Hand it to someone
 • Any rewards for me
 • I warn you
 • What`s going on
 • Sure, dad
 • Pray for me
 • May God damn them
 • Way to go
 • God`s will
 • If you show up late again
 • It`s your funeral
 • Have egg on your face
 • He is at a low ebb
 • What`s eating her?
 • Nagging pain
 • To pop the question
 • You haven`t been yourself
 • What`s up with you lately
 • Do you want to break up with me
 • I can`t stand anymore
 • How`s it going
 • I have just the thing for you
 • Your total comes to $100
 • Your request is out of the question
 • Keep him in the dark
 • Can I miss it
 • Meaning
 • قسمت همین بود
 • خدا قبول کنه
 • اجازه بدید بریم سر اصل مطلب
 • حالم ازت بهم میخوره
 • ولش کن
 • من خوبیتو میخوام
 • عجب مصیبتی
 • حقشو بذار کف دستش
 • میتونی صدای منو بشنوی
 • چطور مگه؟
 • ببخشید مزاحم شدیم
 • نازنکن
 • بزن به چاک
 • عافیت باشه
 • قضیه چیه
 • گیر نده
 • قربونت برم
 • خوب بنال ببینم
 • دیگه نبینم از این غلط ها بکنی
 • حالا بهت نشون میدم
 • خدا قوت
 • چرا نمیای؟
 • خیالت راحت
 • میگی چکار کنم؟
 • تو امشب چته؟
 • برو سر اصل مطلب
 • خبری شده
 • میدونستم هیچ غلطی نمیتونی بکنی
 • سوختم
 • بگو ببینم چه خبر
 • همه چی ردیفه
 • خوراکمه!
 • حواستو جمع کن
 • هیچکس نمیتونه رو دست ما بلند شه
 • کم پیدایین
 • پیش پای شما
 • زحمت نکشین
 • معلوم هست کجایی
 • یه چیزی میگیا
 • خسته شدم
 • برات لازمه
 • حالا ببینم چی میشه
 • مسخره ام میکنی؟
 • همون جا وایسا
 • من از دست شما شکایت میکنم
 • بیچاره شدم
 • یادش بخیر
 • خدا بخیر کنه
 • دیگه سفارش نکنما
 • خسته نباشی
 • بچسب به کارت
 • انشاالله
 • به کارت برس
 • میدونی چیه
 • بهت نشون میدم
 • همش تقصیر تو است
 • خدا حفظت کنه
 • گازشو بگیر
 • احترام خودتو نگه دار
 • حرف دهنتو بفهم
 • هرجور راحتی
 • خجالت بکش
 • تصمیممو گرفتم
 • خدایا راضیم به رضای تو
 • دمت گرم
 • پس شیرینی من چی میشه
 • بهت هشدار میدم
 • چی شده
 • باشه بابا
 • برام دعا کن
 • خدا لعنتشان کند
 • ای ول
 • خواست خدا
 • اگر یک بار دیگه سروکله ات پیدا شود
 • هرچی دیدی از چشم خودت دیدی
 • سکه یک پول شدن
 • او در وضعیت بدی میباشد
 • چرا اوقاتش تلخ است؟
 • درد زجرآور
 • درخواست ازدواج از یک خانوم
 • خودت نیستی، فرق کردی
 • اخیراً چت شده
 • آیا میخواهی رابطه مان را به هم بزنی؟
 • دیگر طاقتش را ندارم، دیگر نمیتوانم تحمل کنم
 • اوضاع و احوال چطور است؟
 • یک چیز دارم که فقط به درد کار تو میخوره
 • حساب شما 100 دلار میشود
 • درخواست شما غیر ممکن است
 • به او چیزی نگویید
 • میشه در رفت؟

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45