جامعه سالم

جامعه سالم

 

 

 

یک جامعه پیکره ای از مردمانی است که به یکدیگر مرتبط اند و بر یکدیگر تاثر میگذارند که این تاثیر بر اثر روابط پایدار آن ها به وجود می آید. منظور از این روابط زندگی کردن در یک منطقه جغرافیایی یکسان و دولتی یکسان می باشد که هرکدام از جوامع آثار فرهنگی و اجتماعی خاص خود را داراست.

یک جامه سالم شرایطی را به وجود می آورد که افراد در آن از مزایای شخصی و اجتماعی مختلفی برخوردار باشند. معمولا این مزایا با یکدیگر اشترکاتی دارند و از ارزش های یکسانی برخوردارند. در واقع یک جامعه سالم جامعه ای متحمل است که برای از بین بردن مشکلات و تضادهای جامعه به صورت صلح طلبانه و عقلاتی تلاش می کند. یک جامعه سالم از مهم ترین و با ارزش ترین موفقیت های حاصله  از تلاش های انسان های مختلف می باشد.

یک جامعه سالم باید در همه مراحل توسط تمامی اعضا مورد ارزیابی قرار بگیرد.

یک جامعه سالم از اعضای ضعیف حمایت می کند در عین حال که برای اعضای قوی خود موقعیت هایی ایجاد می کند که بتوانند پیشرفت کنند. در این جامعه به فرهنگ های مختلف و حقوق انسان های احترام گذاشته می شود. فرهنگ غالب این جامعه فرهنگ همکاری و کار گروهی می باشد.

بنابر این عملکرد هر فردی از جامعه می تواند توسط مقامات ارزیابی شود و این به پیشرفت افراد جامعه کمک خواهد کرد. اگر هر عنصری از جامعه (سیاسی، نظامی،اقتصادی، مذهبی یا قومی) فقط به نیازهای بخش کوچکی از جامعه توجه میکند یا مزایای افرادی دیگر را از بین می برد باید به نحوی تغییر داده شود تا به نفع کل اعضای جامعه باشد نه فقط افرادی محدود و خاص.

هر جامعه ای که پیچیدگی بیشتری داشته باشد غنی تر است و این پیچیدگی توسط عناصر مختلفی با فرهنگ ها، نیازها و اولویت های مختلف تشکیل می شود. این پیچیدگی می تواند شامل گروهای مختلف سیاسی، مذهبی، قومی، تجاری، مالی، آموزشی، فرهنگی و ... باشد.


آموزش آنلاین و سریع زبان انگلیسی

 

 

 

آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.