افعال رزومه

 افعال رزومه

 

 

 

ساختن رزومه برای کسانی که بدنبال شغل می باشند امری ضروری می باشد، زیرا اولین سند و مدرکی که توسط هر کارفرمایی بررسی می شود رزومه است. در واقع اولین چیزی که باعث می شود در کارفرما این احساس ایجاد شود که آیا شما برای این کار مناسبید یا خیر، رزومه می باشد.

به کار بردن یک سری فعل ها در رزومه بسیار مهم و حیاتی می باشد. این فعل ها نشان می دهد که شما در شغل های گذشته چه کارهای با ارزشی کرده اید که به اهمیت رزومه شما می افزاید. شما باید در رزومه تان نشان دهید که یک سرمایه مهم هستید. در هر شغلی یک سری افعال خاص به کار می رود تا تاثیر رزومه بیشتر شود، به همین دلیل برای هر شغلی کلمات را جداگانه آورده ایم:

شغل های مرتبط با فروش:

Consult= مشورت کردن, Negotiate= مذاکره کردن

Document=جمع آوری مدرک, Obtain= به دست آوردن

Perform= اجرا کردن, Identify= شناسایی کردن

شغلهای مرتبط با معلمی و آموزش:

Advise= نصیحت کردن, Demonstrate= نشان دادن

Educate= تحصیل کردن, Empower= قوی کردن

Effect= تاثیر گذاشتن, Clarify= مشخص کردن

Expand= گسترش دادن, Coach=سرپرستی کردن

شغلهای اداری مرتبط با پشتیبانی:

Administer=اداره کردن, hire= استخدام کردن

Allocate= مشخص کردن, assist= کمک کردن

 Improve=توسعه دادن, awarded=پاداش گرفته شده

 Budget=بودجه بندی کردن, manage= مدبریت کردن

 Complete= کامل کردن, operate= اجرا کردن

Determine= مشخص کردن, organize= سازماندهی کردن

Evaluate=ارزیابی کردن

شغلهای تحقیقی و آنالیزوری:

Examine= آزمایش کردن, Analyze =تحلیل کردن

Experiment=تجربه کردن, explore= جستجو کردن

Calculate= محاسبه کردن, found= یافتن

 Collect= جمع آوری کردن, identify= شناسایی کردن

Compare= مقایسه کردن, detect= شناسایی کردن

Organize= سازماندهی کردن

شغل های مالی و مدیریت:

Adjust= تنظیم کردن, Eliminate= حذف کردن,

Allocate= مشخص کردن, finance= سرمایه گذاری کردن,

 Gain=  به دست آوردن, balance= برقراری تعادل,

Generate=تولید کردن, cut= قطع کردن,

Project= طرح ریختن, develop= گسترش دادن,

Reduce= کاهش دادن, double= دوبرابر کردن,

 Save=ذخیره کردن, secured= امنتیت برقرار کردن,

 Systematize=سیستماتیک کردن


 آموزش آنلاین و سریع زبان انگلیسی 

 

 

 

آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.