یادگیری راحت تر زبان

زبان

 

 

 

اگرچندموردرا درحین فراگیری زبان انگلیسی رعایت کنیم سریعتروبهترآن را یادمیگیریم.

این موارد عبارتند از:

 

هرگزکلمات را به تنهایی به خاطرنسپارید

به هنگام یادگرفتن لغات جدید آنها را به صورت جدا جدا حفظ نکنید و حتما ازیک عبارت یا جمله ای استفاده کنید که لغت درآن بکاررفته است. به این ترتیب بهترآن را به خاطرمیسپارید. به این ترتیب شما با یک سری ازکلمات آشنا میشوید نه فقط یک کلمه که اگرتکرارهم نشود ازیادتان می رود.

 

انگلیسی زیاد گوش کنید

شما هر روز باید به انگلیسی گوش فرادهید متون انگلیسی را نخوانید بلکه فقط گوش دهید خیلی ساده است این کلید موفقیت شما در یادگیری مکالمه انگلیسی است از خواندن متون انگلیسی راصرف نظر کند وبه گوش دادن زبان انگلیسی به صورت مداوم و روزانه بپردازید. انگلیسی را با گوشهایتان یادبگیرید و نه با چشمهایتان در اغلب مراکز آموزش زبان شما با چشم زبان را یادمی گیرید شما متون انگلیسی را می خوانید و قواعد گرامری را فرامی گیرید اما برای موفقیت در یادگیری مکالمه انگلیسی باید سیستم شنیداری را جایگزین کنید شما باید روزی ۲-۳ ساعت فقط به انگلیسی گوش دهید بدین صورت مکالمه شما به سرعت بهبود می یابد و انگلیسی را به آسانی صحبت می کنید.

 

مطالعه ی عمیق داشته باشید

به هنگام مطالعه سعی کنید عمیق اینکارراانجام دهید و سرسری ازآن رد نشوید تا آنچه فرامیگیرید ملکه ی ذهنتان شود. درسها را هرروزمرورکرده تا فراموشتان نشود.

 

گرامررادرقالب داستان یاد بگیرید

سعی کنید زمانها را بصورت داستان یادبگیرید. ازکسی که دراینکارمهارت دارد کمک بگیرید و سعی کنید با استفاده اززمانهای مختلف درقالب داستان گرامررا آسان تریادبگیرید.

 

ازمنابع انگلیسی استفاده کنید

اگر می خواهید انگلیسی واقعی یعنی همان انگلیسی که در جوامع انگلیسی زبان استفاده می شود را یاد بگیرید باید از منابعی استفاده کنید که در این باره نگاشته شده اند نظیر فیلم ها , مجلات واقعی , کتب صوتی واقعی , رادیوها و… واقعی منظور این است که انگلیسی زبان ها خودشان از آن استفاده می کنند گوش می دهند , نگاه می کنند و می خوانند .

 

گوش کنید و جواب دهید

تنها به گوش کردن دروس اکتفا نکنید و اگرسوالاتی دررابطه با آن هست حتما به آنها جواب دهید.

 

با توجه به موارد بالا میتوانید راحت تر و آسان ترزبان انگلیسی را بیاموزید.


آموزش آنلاین

  

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.