صحبت کردن به زبان انگلیسی

صحبت کردن

 

 

 

یکی ازمهارتهای یادگیری زبان انگلیسی صحبت کردن یا همان speaking است که درانتها میخواهیم به همین هدف برسیم تاتمام اطلاعاتی که درفراگیری زبان کسب میکنیم بتوانیم بصورت شفاهی که همان صحبت کردن و مکالمه است را بروزدهیم.

دراینجا اشاره ای داریم به راهکارهایی که میتوانند شمارایاری دهند تا بهتربه این هدف برسیم.

 

درابتدا باید بدانید که حرف زدن کارآسانی نیست وراهی نیست که شمارا یک شبه به مقصد برساند. باید باصبروحوصله و پشتکاراین راه را آغازکنید و ادامه دهید.

 

هیچگاه فکرنکنید که نمیتوانید انگلیسی صحبت کنید و همیشه به خاطرداشته باشید اگرمیلیونها نفردردنیا انگلیسی صحبت میکنند چرا شما نتوانید. پس امیدتان را ازدست ندهید و با پشتکاربه کارخود ادامه دهید.

 

اینکه چه مقدارشما موفق به صحبت کردن میشوید شاید بستگی به شخصیت شما هم داشته باشد چرا که برای انگلیسی صحبت کردن شما نیازبه تمرین دارید و اگرشخصی درونگراوساکت باشید ممکن است به مشکل بربخورید چرا که شخصیت شما ازحرف زدن شمارابازمیداردو نمیتوانید آنطورکه باید صحبت کردن را تمرین کنید.

 

برای تمرین کردن حتما یک پارتنریا دوست را پیدا کرده تا بتوانید صحبت کردن را با شخص مقابل تمرین کنید. اگرچنین شخصی را نیافتید میتوانید ازاینترنت استفاده کنید و ازافرادی که درکشورهای دیگرهستند کمک بگیرید و یا درکلاسهای آنلاین زبان انگلیسی عضوشوید. به هرحال راهی برای یافتن کسی که با شما تمرین کند را پیدا کنید.

 

شاید هنوزهم به خود اعتمادندارید و با درون گرا بودنتان ازحرف زدن با دیگران اجتناب می کنید دراین صورت میتوانید بلند بلند با خودتان صحبت کنید تا هم زبانتان با گفتارزبان انگلیسی عادت کند و هم خودتان صدای خودتان را بشنوید.

 

بخاطرداشته باشید که به هنگام یادگیری و صحبت کردن یک زبان بیگانه همیشه احتمال اشتباه کردن وجوددارد پس نگران این نباشید که دیگران چه فکری میکنند یا ممکن است شما رامسخره کنند. بالاخره قدم اول را باید بردارید تا یواش یواش با اعتماد به نفس بیشتری جلو بروید.

 

برای شنیدن صدای خود و اینکه چگونه کلمات را تلفظ میکنید میتوانید صدای خودراضبط کرده و به آن گوش کنید. پس ازچندی خواهید دید که اشتباهاتتان کجا بوده, آیا رفع شده اند یا هنوزبی وقفه آن را ادامه میدهید. به نوعی ضبط صدا راهکاری برای دنبال کردن پیشرفتتان است.

 

به هنگام صحبت کردن گاهی کلماتی را فراموش میکنیم ویا درلحظه ممکن است به ذهنمان نرسند دراینحالت اصلا اعتماد به نفس خودراازدست ندهید وسعی کنید به ساده ترین حالت و با استفاده ازآنچه میدانید منظورخودرابرسانید.

 

به منظورقرارنگرفتن درچنین حالتی سعی کنید دایره ی لغات خودرا افزایش دهید. برای یادگیری لغات نیزتنها به دانستن معانی آنها اکتفا نکنید بلکه آنهارادرجمله به خاطربسپارید تا همیشه ملکه ی ذهنتان شود و فراموششان نکنید.

 

با توجه به نکات ذکرشده ی بالا شما میتوانید صحبت کردن به زبان انگلیسی را که هدف نهایی شماست به خوبی تحت کنترل خود دربیاورید. فقط فراموش نکنید که پشتکاروتمرین و ممارست شما را سریع تربه هدف میرسانند پس هیچگاه ناامید و خسته نشوید.


آموزش آنلاین

 
 
 
 
آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.