اسم مالکیت

اسم مالکیت

 

 

 

اسامی ملکی یا Possessive Nouns به مالکیت یک اسم بر دیگری اشاره می کنند.

 

هرگاه بخواهیم درزبان انگلیسی به مالکیت یک اسم بردیگری اشاره کنیم ازاسامی ملکی یا possessive nouns استفاده میکنیم. دراین مقاله به این اسامی اشاره خواهیم کرد.

ساختار عمومی ساختن اسامی ملکی بسیار ساده است، گرچه ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده به نظر برسد. در زبان فارسی برای ساختن حالت مالکی برای اسامی به انتهای آن کسره مالکیت اضافه می کنیم. در انگلیسی نیز قواعد ساختن اسامی مالکیت کمی متفاوت است.

جایگاه اسم مالک در زبان فارسی عموما بعد از اسم مملوک است. در انگلیسی این جایگاه برعکس است. در ساختن اسامی ملکی این یکی از اشتباهات بسیار رایج فارسی زبانان است. همچنین توجه داشته باشید که در زبان فارسی پسوند به اسم مملوک اضافه می شود ولی در انگلیسی این کار برای اسم مالک انجام خواهد گرفت.

 

ساختارساختن اسامی ملکی

برای نشان دادن مالکیت یک اسم بر دیگری به اسم مالک پسوند’s  را اضافه کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

ماشین علی Ali’s car

خانه ی مریم Maryam’s house

موتور ماشین Car’s engine

 

نکته:

 اگر اسم شما در حال حاضر یک پسوند s- برای جمع بستن دارد دیگر به آن پسوند s- مالکیت را اضافه نمی کنیم و به اضافه کردن اپوستروف ” ’ ” به اسم بسنده می کنیم.  به مثال های زیر توجه کنید:

اتاق خواهران sisters’ room

حمام والدین parents’ bathroom

موتورماشینها cars’ engine

 

استثنا:

بعضی ازاسامی هم هستند که اسم جمع آنها s نمیگیردوبرای نقش مالکیت گرفتن بصورت زیر می آیند:

تنگ ماهی fish’s bowl

تکالیف بچه ها children’s homework

چوپان گوسفندان sheep’s shepherd

 

نکات بیشتر:

اگر دو نفر با هم مالک چیزی باشند پسوند به اسم نفر دوم اضافه می شود.

مثال:

اون ماشین آبی ماشین مری و مارک است.

The blue car is Mary and Mark’s car.

اگر دو نفر هر یک به صورت جدا مالک چیزی باشند هر دو اسم پسوند مالکیت میگیرند:

مثال:

اتاقهای مریم ولیلا صورتی رنگ شده اند.

Maryam’s and Layla’s rooms are painted pink.


آموزش آنلاین

 

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.