مکالمه

مکالمه

 

 

 

برای یادگیری زبان انگلیسی باید آن را هرروزبه طورمتوالی تمرین کرد. یکی ازمهارتهایی که باید موردتوجه قراربگیرد صحبت کردن و یا مکالمه است. اگرکسی را دردسترس دارید که میتوانید با او صحبت کردن را تمرین کنید دراین راستا سریعتربه هدف خود که فراگیری زبان انگلیسی است دست یابید. دراین مقاله به جهت دادن این مکالمات اشاره میکنیم.

 

موضوعات کلی را انتخاب کنید

برای مهارت پیداکردن درصحبت کردن ممکن است درپیدا کردن مطلب به مشکل بربخورید اما همیشه سعی کنید ازمطالب کلی استفاده کنید. مثلا کارهای روزانه, ورزش, هنر, تکنولوژی و یا چیزهای مورد علاقه ی خود.

 

سوال کنید

علاوه برتوضیح دادن درمورد سوژه ی موردعلاقه ی خود سعی کنید پس ازهرصحبت کردن ازیکدیگرسوال نیزبپرسید. سوال پرسیدن درتمرین زبان انگلیسی بسیارمهم است چرا که اکثرزبان آموزان با این فرم حرف زدن مشکل دارند.

 

زمانهای مختلف را انتخاب کنید

به هنگام انتخاب موضوع بحث سعی کنید همه ی زمانها را استفاده کنید. مثلا یک روز درمورد حال ساده, روز دیگردرمورد زمان گذشته و یا دیگرزمانها صحبت کنید. برای اینکارباید بدانید که چه موضوعاتی را استفاده کنید که بتوانید زمانهای مذکوررا درمکالمات خود استفاده کنید.

 

تمرین کنید

اگرموضوعی را انتخاب کردید و مشغول صحبت شدید و متوجه شدید که درگفتارمشکل دارید دوباره همان مکالمات را ولی اینباربا سرعت بیشتری دنبال کنید. سرعت درحرف زدن بسیارمهم است . هم سرعت و هم درست صحبت کردن را هرروز تمرین کرده تا این مشکل برایتان کم کم و به مرور حل شود.

 

پشتکارداشته باشید

ممکن است درابتدا کلمات زیادی برای حرف زدن به ذهنتان خطورنکند. نباید خسته یا ناامید شوید و همچنان به حرف زدن خود ادامه دهید. اشتباهات خود را اصلاح کنید. اگرلغتی هست که به ذهنتان نمیرسد آن را جستجو کرده تا چیزجدیدی یادبگیرید و با استفاده ی مکرر ازآن لغت جدید را ملکه ی ذهنتان کنید.

 

درنهایت باید بدانید که صحبت کردن به زبان انگلیسی کارآسانی نیست و احتیاج به تمرینات فراوان و مطالعات درسی دارد که بااستفاده از سایت ما میتوانید به این مهم دست یابید. 


 آموزش آنلاین و سریع زبان انگلیسی

 

 

  آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.