ترس کودک

ترس کودک

 

 

 

آیا تابحال فکرکرده اید که چگونه میتوان با ترس درکودکان کنارآمد و یا چگونه میتوان آنها را کمک کرد که برترسشان غلبه کنند. دراینجا دراین مورد گفتاری چند خواهیم داشت.

خیلی ازما براین باوریم که اگرکودکمان را درموقعیتی که ازآن ترس دارد قراردهیم میتوانیم باعث ریختن ترسش شویم. اما درحقیقت با اینکارباعث می شویم که کودکمان دیگربه ما اعتماد نداشته باشد. ازطرفی هم نباید احساسات کودک را نفی کرد. مثلا جملاتی ازقبیل : این که ترس نداره , نترس هیچی نیست , این لوس بازیها را درنیار, باید شجاع باشی, بزرگ شدی نباید بترسی و دیگرجملاتی که باعث سرکوب احساسات کودکتان میشود استفاده نکنید.

 

ترسهای کودکان

کودکان درهرسنی ازعوامل مختلفی هراس دارند. مثلا نوزادان بیشترازصدای بلند میترسند وهرچه بزرگترمی شوند مثلا درسن دو تا پنج سالگی کم کم ازتاریکی و یا حیوانات کوچک میترسند. به مرورکه بزرگترمی شوند ازحوادث طبیعی مثل طوفان, رعدوبرق و حتی باران و برف ممکن است هراس داشته باشند. همچنین هرچه آگاهی آنان اززندگی بیشترشود کم کم ترس ازبیماری و مرگ نیزبه آن اضافه می شود.

حتی نوجوانان هم درسنین سیزده تا شانزده سالگی ممکن است ازقضاوت مردم درموردشان دچارهراس و ترس شوند. اگرچه شدت و ضعف این ترسها درکودکان مختلف متغیراست.

چون درکودکان قوه ی تخیل بسیاربالاست و فرق بین تخیل و واقعیت را نمیدانند ممکن است با دیدن کارتونها و یا داستانهای ترسناک نیزبترسند.

ترسیدن بیش ازحد کودکان میتواند ارثی نیزباشد.

 

با ترس کودک چه کنیم؟

بهترین قدمی که میتوانید دراین راستا بردارید نفی نکردن احساس کودکتان است. با دلگرمی دادن به کودکتان و گفتن این که " میدونم چه حسی داری" یا " میدونم میترسی" به او این احساس را بدهید که کسی اورادرک میکند. اگرشده همراه با اوهمه جای اتاق را کنترل کنید تا بداند اتاقش امن است و اگرازتنها خوابیدن میترسد لحظاتی را با او بگذرانید تا احساس امنیت کند.

درصورتیکه این ترس ادامه پیدا کرد سعی کنید با کمک گرفتن ازیک مشاوراین مشکل را برطرف کنید.


  آموزش آنلاین و سریع زبان انگلیسی

 

  

آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.